Riadenie chodu žalúzií, roliet a markíz

Riadenie chodu žalúzií, roliet a markíz už aj pomocou ovládačov, ktoré môžu byť dizajnovo ladené k ostatným vypínačom a zásuvkám. Súčasťou ponuky spoločnosti K-system sú štandardne motory a ovládacie prvky Somfy. Ako výrobca tieniacej techniky však vie svojim zákazníkom poskytnúť širší sortiment služieb. Spoločnosť K-system reaguje na aktuálny trend a v prípade záujmu o dizajnové ladenie ovládacích prvkov žalúzií, roliet a markíz s ostatnými vypínačmi a ovládačmi ponúka službu prípravy projektu ovládania žalúzií a montáž týchto vypínačov. V našich Štúdiách tieniacej techniky získate kontakt na najbližšieho predajcu dizajnových vypínačov, zásuviek a ovládačov nášho partnera - spoločnosti ABB.

Pohoda v tieni

Dávno je preč čas, keď sa v našich podmienkach začali nesmelo používať žalúzie alebo rolety ovládané kľukou či popruhmi. V súčasnosti sú štandardom prostriedky pre zatieňovanie interiérov s elektrickými motorovými pohonmi, ktoré sú ovládané tzv. žalúziovými spínačmi. Okrem nesporného zvýšenia komfortu bývania je možné s ich pomocou tiež docieliť nemalé úspory energie.
Viete, že pomocou moderných žalúziových spínačov môžete súčasne ovládať niekoľko roliet alebo aj všetky žalúzie v celej budove? Že chod žalúzií môžete riadiť aj na diaľku, na základe časového programu alebo napr. podľa intenzity osvetlenia? Že markíza môže byť za dažďa automaticky zasunutá? Možností je skutočne veľa. A všetky ovládacie prvky sa môžu esteticky dopĺňať so spínačmi, zásuvkami či inými elektroinštalačnými prístrojmi v dizajnových radoch ABB, ktoré sú v budove použité.

Čo môžete ovládať?

- exteriérové a interiérové žalúzie, vrátane riadenia naklopenia lamiel
- exteriérové a interiérové rolety
- markízy

Základnou podmienkou možnosti použitia žalúziových spínačov je, aby žalúzie boli poháňané elektromotormi s dvomi vinutiami pre ovládanie smeru pohybu sieťovým napätím.

Ovládanie žalúzií jednotlivo aj po skupinách

Najjednoduchšie elektromechanické prístroje (kolieskové alebo otočné spínače či tlačidlá) umožňujú nezávislé ovládanie jednotlivých žalúzií. Ak však požadujete niečo viac, je potrebné použiť elektronické žalúziové spínače. S nimi môžete riadiť:
- jednotlivé žalúzie samostatne
- žalúzie združené do skupín (napr. v jednej miestnosti)
- všetky žalúzie centrálne (napr. v celom dome)

Ako na to?

Jedna skupina môže obsahovať ľubovoľný počet žalúzií a ani počet skupín v jednej úrovni či celkový počet ovládacích úrovní v rámci celého objektu nie je nijako obmedzený. Princíp je veľmi jednoduchý:
- ku každému motoru musí byť pripojený jeden elektronický spínač
- spínače, ktoré majú tvoriť jednou skupinu, sa vzájomne prepoja svojimi vstupmi
- výstupy prístroja, ktorý má ovládať celú skupinu, sa pripoja na vstupy jedného z jej členov.

Takto je možné vytvárať ľubovoľné funkčné systémy. Elektronické prístroje navyše vždy zachovávajú možnosť individuálneho riadenia pripojených žalúzií.

Ak nechcete mať spínač pri každom okne a žalúzie hodláte ovládať vždy iba ako skupinu, môžete využiť tzv. rozdeľovacie relé. Tento špeciálny prístroj sa pripojí k elektronickému alebo aj mechanickému žalúziovému spínaču a umožňuje bezpečné pripojenie dvoch motorov. Ak by ste totiž k jednému spínaču pripojili dva alebo dokonca viac elektromotorov, mohlo by to mať negatívny vplyv ako na mechanické vlastnosti pohonu, tak na samotný spínač. Použitie rozdeľovacích relé je v týchto prípadoch viac ako odporúčané. Vďaka tomu, že k jednému spínaču je možné pripojiť ľubovoľné množstvo rozdeľovacích relé, je možné hromadne ovládať prakticky neobmedzený počet žalúzií.
Napriek tomu, že je zapojenie žalúziových spínačov veľmi jednoduché, odporúčame zákazníkom, aby sa obrátili na svojho dodávateľa tieniacej techniky, odborného projektanta či elektroinštalačnú firmu ešte pred vykonaním hrubej elektroinštalácie.

Zvoľte si stupeň komfortu

V závislosti od kombinácie druhu ovládacieho prvku a elektronického žalúziového spínača je možné dosiahnuť rozdielne úrovne komfortu. Je len na zákazníkovi, či bude svoje žalúzie ovládať:
- dotykom
- diaľkovo
- automaticky

Základným spôsobom riadenia elektronických žalúziových spínačov je tzv. krátkocestné ovládanie, podobne ako pri stmievačoch. Prístroj reaguje jednak na miesto stlačenia ovládacieho prvku, jednak na dĺžku dotyku. Ak sa stlačí ovládací prvok v jeho hornej časti je vyvolaný pohyb smerom nahor a stlačením dolnej časti sa spúšťajú žalúzie smerom dole.

Ak sa na ovládací prvok iba ťukne, žalúzia dôjde až do koncovej polohy v príslušnom smere. Ak sa medzitým urobí ďalší krátky dotyk, chod žalúzie sa zastaví. Tak je možné žalúziu uviesť do ľubovoľnej pozície medzi oboma krajnými polohami. To isté je možné dosiahnuť dlhším stlačením ovládacieho prvku – žalúzia sa potom pohybuje tak dlho, kým sa ovládací prvok neuvoľní.

Elektronické žalúziové spínače sú navyše vybavené miniatúrnym prepínačom, ktorým je možné ich funkciu doladiť podľa potreby. Tak je možné si napríklad uložiť určitú medzipolohu žalúzie do pamäte (v tejto pozícii sa žalúzia zastaví po krátkom stlačení ovládacieho prvku v jeho dolnej časti). Je možné aktivovať režim pre riadenie uhla náklonu žalúziových lamiel či režim optimalizovaný pre ovládanie markíz.

Raz naprogramovať a o viac sa nestarať

Vďaka rôznym ovládacím prvkom je možné vyhovieť aj budúcim rastúcim požiadavkám na pohodlné ovládanie. Náročnejší užívatelia iste uvítajú možnosť bezdrôtového či dokonca samočinného riadenia chodu žalúzií. Pri použití časovacieho ovládacieho prvku s displejom (najčastejšie prístroj v centrálnej funkcii) je možné do jeho pamäte zadať časy (denný či týždenný program) pre pohyby žalúzií smerom nahor aj dole.
V prípade požiadavky pohybov žalúzií naviazaných na východ a západ slnka, stačí aktivovať tzv. astrofunkciu – zadané spínacie časy potom bude prístroj automaticky korigovať podľa toho, ako sa počas roka predlžuje alebo skracuje deň. Okrem toho má zákazník možnosť stále ručného riadenia stlačením hornej či dolnej časti krytu.

Žalúzie môžu reagovať aj na počasie

V spojení s elektronickými spínačmi je možné využívať aj rôzne snímače, takže pohyb žalúzií môže byť vyvolaný automaticky – dosiahnutím určitej nastaviteľnej hodnoty fyzikálnej veličiny, ktorú je snímač schopný merať.Prístroje potom môžu reagovať na:
- intenzitu osvetlenia
- rozbitie skla
- rýchlosť vetra
- vlhkosť (dážď)
- teplotu v interiéri

Asi najčastejšie využívanou funkciou závislou od intenzity vonkajšieho osvetlenia je automatické spúšťanie žalúzií pri súmraku, t.j. pri dosiahnutí určitej voliteľnej úrovne šera. Táto funkcia zabezpečuje počas tmy ochranu pred neželanými pohľadmi zvonka. Je možné však využiť aj obrátený spôsob, keď sa žalúzia spúšťa pri prekročení prahovej hodnoty, ktorú je možné si prispôsobiť. Tak je možné zabrániť prehriatiu miestnosti, alebo ochrániť vnútorné vybavenie pred škodlivými účinkami priameho slnečného svitu.

Tiež je možné použiť snímač, ktorý dokáže rozpoznať rozbitie okennej tabule. Ak k tomu dôjde (napr. pri silnej búrke), pripojená roleta sa okamžite spustí dole, čím sa zabráni škodám na zariadení interiéru alebo vstupu nežiaducich osôb.

Ďalšie snímače sú určené pre prístroj nazývaný poveternostná stanica. Včasná reakcia na určitú rýchlosť vetra alebo na dažďové zrážky je dôležitá najmä v prípade markíz a strešných okien. Keď je vietor silnejší než nastavená prahová hodnota, alebo keď snímač dažďa zaregistruje prítomnosť vody, vydá prístroj povel pre zasunutie markízy. Poveternostná stanica umožňuje tiež pripojenie až dvoch snímačov intenzity osvetlenia. V prípade požiadavky ochrany zimnej záhrady pred tepelným pôsobením slnečného žiarenia je možné zatienenie aktivovať automaticky – pri dosiahnutí určitej prednastaviteľnej polohy.

Kde je možné žalúziové spínače využiť
Elektronické žalúziové spínače dokážu ovládanie žalúzií spríjemniť, zjednodušiť a zároveň zdokonaliť. Uplatnenie nájdu najmä pri zatieňovaní obytných priestorov, zimných záhrad, strešných okien, vonkajšej terasy apod.

Diaľkové ovládanie – pohoda z kresla
Výhody diaľkového ovládania iste nie je potrebné opisovať. Každý ich pozná z vlastnej skúsenosti – televízor, DVD prehrávač alebo domáce kino iba s manuálnym ovládaním by sme si už ani nevedeli predstaviť.

Prečo si podobný komfort neužiť tiež pri ovládaní tieniacej techniky? Už nebude potrebné vstávať a prísť ku vypínaču, keď sa ide pustiť domáce kino, alebo keď je potrebné zatieniť, či naopak vpustiť dostatok svetla do interiéru.

Trocha teórie

Pre akýkoľvek systém diaľkového ovládania všeobecne platí, že musí obsahovať aspoň jeden prijímač a jeden vysielač. Pritom musí byť zabezpečené, aby prijímač reagoval na povely od vysielača – oba musia používať rovnaké prenosové médium a rovnaký spôsob kódovania. V dnešnej dobe sa najčastejšie využívajú dva systémy prenosu:
- rádiofrekvenčný
- infračervený.

V prípade ovládania tieniacej techniky, s výnimkou systém vertikálnych žalúzií Decomatic, sa využíva rádiofrekvenčný ovládací systém. Je založený na vysielaní a prijímaní kódovaného vysokofrekvenčného signálu, ktorý sa šíri všesmerovo a s menším či väčším útlmom preniká aj prekážkami. Medzi vysielačom a prijímačom teda nutne nemusí byť optická viditeľnosť. Skôr sa rádiofrekvenčné ovládanie využívalo prakticky iba na centrálne zamykanie automobilov. Dnes sa tento systém stále viac rozširuje a nachádza uplatnenie aj pri ovládaní pevne inštalovaných spotrebičov.

Ovládanie infračerveným signálom je známejšie vďaka jeho dlhoročnému využívaniu v oblasti audiovizuálnej techniky. Riadiaci signál sa šíri podobne ako viditeľné svetlo - priamočiaro a smerovo. Vysielač teda treba s väčšou či menšou presnosťou nasmerovať na prijímač a v ceste ovládacieho signálu sa nesmie nachádzať žiadna iná prekážka. No v prípade elektroinštalácií sú zdroje infračerveného žiarenia výkonnejšie, takže požiadavku na priamu viditeľnosť medzi vysielačom a prijímačom je často možné obísť využitím aj niekoľkonásobného odrazu, napr. od stien, nábytku apod.

Vysielače rádiofrekvenčného signálu
Vzhľadom na to, že ovládací signál preniká aj prekážkami a v dosahu vysielača sa môže nachádzať aj niekoľko prijímačov je každému vysielaču pri výrobe pridelený unikátny kód. Všetky prijímače, ktoré sú v dosahu daného vysielača prijatý kód vyhodnotia, avšak naprogramovaný povel vykoná iba ten prijímač, ktorý má zhodný kód uložený v pamäti. Tým je zabezpečené individuálne ovládanie aj pri súčasnom použití niekoľkých prijímačov alebo vysielačov v jednom mieste.

Základným predpokladom funkčnosti systému je naprogramovanie prijímača. Pri ňom sa do jeho pamäte uloží kód zvoleného vysielača, spôsob ovládania a prípadne sa navolí funkcia, ktorá sa má vykonať. Vysielače aj prijímače je možné vzájomne ľubovoľne kombinovať, ak je na zvolenom vysielači dostatočný počet tlačidiel pre požadovanú funkciu a ak má prijímač pre kódy dostatočný počet pamäťových miest.

Autor článku: Kúdelová Andrea v spolupráci s firmou ABB

Dátum: 24.1.2011

 

Prečítajte si tiež článok: Žalúzie a rolety do nosných prekladov HELUZ           

Fotogaléria

riadenie zaluzii carat sklo otocny
Riadenie chodu žalúzií, roliet a markíz
Riadenie chodu žalúzií, roliet a markíz
riadenie zaluzii swing zaluziak
Riadenie chodu žalúzií, roliet a markíz
riadenie zaluzii komforttimer
Nahoru