Žalúzie a rolety do nosných prekladov HELUZ

Spoločnosť K-system, spol. s r.o.  je držiteľom certifikátu spoločnosti Heluz na montáž žalúzií a roliet do prekladov Heluz.

Spoločnosť K-system ponúka svojim zákazníkom od mája 2010 montáž exteriérových žalúzií a roliet do prekladového systému Heluz. Spoločnosť Heluz ponúka 2 rôzne typy použitia prekladov, z toho 1 možnosť  je určená pre rolety a druhá pre žalúzieInformujte sa teda už vopred u nás, aby ste si vybrali správny typ prekladu s akým presahom ho osadiť a akú predprípravu vyžadujú ovládacie prvky. Všetko závisí od zvoleného typu ovládania.

Preklad Heluz je kompletný výrobok, ktorý sa osádza nad otvor v obvodovom nosnom murive do lôžka z vápenocementovej malty. Pri pokládke je nutné dodržať dokonalé horizontálne uloženie a dodržať minimálnu dĺžku uloženia prekladu na nosnom murive, t.j. 200 mm po oboch stranách v prípade motorického ovládania 200mm a 250 mm v prípade manuálneho ovládania. Výhody prekladového systému Heluz:

  1. Preklad je nosný – osadí sa ako celok na murivo ostenia otvoru do vápenocementovej malty. V tomto prípade už nie sú potrebné ďalšie preklady.
  2. Preklad má vyriešené tepelné mosty- vo svojej konštrukcii už obsahuje tepelnú izoláciu, ktorá zabraňuje vzniku tepelného mostu u nadpražia otvorov vnútorných stien.
  3. Pohľadové strany prekladu majú tehlové prevedenie – vhodný podklad pre dokonalú priľnavosť omietok.
  4. Vodiace lišty tieniacich systémov sa zapúšťajú do ostenia. U vonkajších žalúzií je možné kotviť vodiace lišty aj do rámu okna, pokiaľ nebola vykonaná príprava pre zapustenie lišty. Pred omietkami je však potrebné osadiť zaomietacie puzdrá vodiacich líšt!!!
  5. Preklad tvorí schránku pre vonkajšie tieniace systémy – rolety, žalúzie, ktoré je možné montovať aj po úplnom dokončení stavby. Je možné použiť rôzne druhy lamiel a ručné alebo elektrické ovládanie tieniacich systémov.
    Puzdrá vodiacich líšt , priechodky pre manuálne ovládanie a box pre navíjač v interiéri je potrebné osadiť pred omietkami!  Potrebný materiál dodá dodávateľ žalúzií a roliet. Montáž puzdier, priechodiek a boxov zabezpečí montážna firma žalúzií a roliet, alebo vykoná stavebná firma podľa dodaných inštrukcií.
  6. Výška prekladu je 238 mm (výškový modul systému HELUZ 250 mm).

Potrebné informácie získate u našich pracovníkov Štúdií tieniacej techniky. Kontaktujte nás hneď:

ŠTT Banská Bystrica, tel. 048/4156601, info.bb@ksystem.sk
ŠTT Bratislava, tel. 02/44461349, infoba@ksystem.sk
ŠTT Košice, tel. 055/7997441, info.ke@ksystem.sk
ŠTT Nitra, tel. 037/7930181, info.nr@ksystem.sk
ŠTT Prešov, tel. 0918/341843, info.po@ksystem.sk
ŠTT Prievidza, tel. 0918/530134, info.pd@ksystem.sk
ŠTT Žiar nad Hronom, tel. 045/6940401, info.zh@ksystem.sk

Autor článku:  Kúdelová Andrea v spolupráci s firmou HELUZ

Dátum: 5.2.2011

Prečítajte si tiež článok: Zníženie nábalu exteriérových žalúzií

 

Fotogaléria

heluz logo
Nahoru