Dverové siete IPDS 22

Hodnotenie: 4.92 - 95 hlasov

Dvere na terasu,  do záhrady alebo napríklad bočný vchod. Ak ich máte doma, určite ste už rozmýšľali, či ich v lete nechať otvorené alebo zatvorené. Čerstvý vzduch  a svetlo, ale aj muchy v kuchyni alebo radšej zatvorené dvere a temná izba? Dverové siete IPDS 22 vaše rozhodovanie konečne vyriešia.

Navíjacie siete sú konečne minulosťou

Ak ste zažili rozbité navíjacie siete, bude pre vás jednoduché ovládanie posuvných plisé sietí prechádzkou v ružovej záhrade. Samozrejmosťou je aj obojstranné ovládanie dverí.

Siete IPDS 22 sú inováciou skôr vyrábaných sietí PDS 28. Spôsob montáže sietí sa však osvedčil a zostáva rovnaký: jednoducho ju namontujete do ostenia výklenkov predo dvermi alebo priamo na rám dverí či okien.

Dejte zbohom alergii

Alergie spôsobujú látky - alergény.  Okrem potravín alebo liekov k nim patrí predovšetkým peľ a prach. Od zlého jedla vás siete síce neuchránia, ale môžete sa spoľahnúť, že vás v noci nebudú rušiť peľ a prach útočiaci na vaše dvere zvonka.

Farba siete je na vás

Do našej obvyklej ponuky patrí čierna farba sietí. Čierna farba prepúšťa viac svetla a je veľmi dobre priehľadná. Súčasne sa môžete spoľahnúť, že vás farba siete nebude obmedzovať vo výhľade z domu ani obťažovať pri pohľade na dom zvonka.

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záručné podmienky

Sieť sa skladá z vodiaceho rámu a posuvnej siete. Horný a bočné profily majú šírku 40 mm a spodný vodiaci profil má výšku iba 4 mm. Všetky profily siete sú vyrobené z extrudovaného hliníka. Povrchová úprava profilu je vypaľovaná prášková farba. Plisovaná sieťovina s veľkosťou záhybu 15 mm je vyrobená z PVC vlákna stabilného voči UV žiareniu. V ponuke je vo farbe sivá alebo čierna.

Sieť je vedená systémom pevne napnutých šnúr. Napínanie  šnúr zabezpečujú pružiny zabudované vo vodiacich lištách.

Plisovaná dverová sieť nie je len určená pre montáž  do ostenia dverových výklenkov pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov, ale aj na rám dverí. Dverovú sieť je možné oddialiť od rámu s spojení s pomocnými L-profilmi, ktoré umožňujú sieť namontovať aj na nerovný podklad.

 

Maximálne a minimálne rozmery Plisovaná dverová sieť
min. šírka 200 mm
max. šírka 1 800 mm
max. výška 2 750 mm

Siete sa ovládajú vytiahnutím a zatiahnutím posuvného profilu. Pre správnu funkciu plisovanej dverovej siete IPDS 22 musia byť montážne plochy na seba kolmé a posunu siete nesmie brániť žiadna prekážka ako napr. kľučka a pod.

Siete zhrňujte a rozhrňujte vždy v priamom smere. Spodný vodiaci profil pravidelne zbavujte hrubých nečistôt povysávaním, aby nedošlo k zaneseniu mechanizmu štrkom, alebo inými hrubými nečistotami. Môže to mať za následok znefunkčnenie siete. Sieť neodporúčame v zimnom období demontovať, stačí ju zhrnúť do boku.

Plisované dverové siete nevyžadujú zvláštnu údržbu. Plisovaná sieťovina a napínacie šnúry sú háklivé na poškodenie ostrými predmetmi, preto so sieťou manipulujte opatrne. Sieťovina vo veľkej miere zachytáva vo svojich záhyboch nečistoty vonkajšieho prostredia - alergény (prach, peľ) a pomáha tak zlepšovať životné prostredie alergikov. Pri čistení stačí sieťovinu povysávať alebo utrieť vlhkou handrou. Rám siete je možné umyť handričkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.

Spoločnosť K-system dodáva plisované dverové siete vyrobené na mieru. Siete vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo Vašom okolí.

  • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
  • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
  • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
  • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
  • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy

Nahoru