iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu
Kvalitné interiérové žalúzie
Interiérové žalúzie na motor
Interiérové žalúzie medzi sklá
Kvalitné vnútorné žalúzie Bratislava
Najkvalitnejšie interiérové žalúzie Nitra
Interiérové žalúzie Levice
Vnútorné žalúzie pre veľké rozmery Banská Bystrica
Kvalitné interiérové žalúzie Bratislava

Vnútorné žalúzie Bella

Do 3,5 m2
Lamela 25 mm
Motor

Volajte

Neviete si rady?

Pomôžeme vám
Ksystem
hodnotenie: 4.6 - 39 hlasov

popis

Interiérové horizontálne žalúzie Bella sú na Slovensku zatiaľ málo známe, aj keď v zahraničí patria k veľmi obľúbeným a to z dôvodu ustupujúceho trendu montáže žalúzií priamo na rám okna. Tento typ žalúzií ponúka niekoľko zaujímavých prevedení. Napríklad interiérové prevedenie s ovládaním na retiazku nevyžaduje žiadnu brzdu guličkovej retiazky a žalúzie po vytiahnutí či naklopení zostanú v požadovanej polohe. Žalúzie Bella samozrejme umožňujú také motorické ovládanie s kompletnou ponukou riadenia od firmy SomfyTento systém poskytuje najmä riešenie pre okná s trojsklom. V tomto prípade sa montuje medzi izolačné dvojsklo a tretie pripojené sklo. Takýto spôsob osadenia výrazne obmedzuje zaprášenie žalúzií.

V neposlednom rade tento systém umožňuje montáž horizontálnych žalúzií medzi sklá pre sklenené deliace priečky, ktoré sa s obľubou využívajú napríklad na predelenie administratívneho zákutia od výrobných priestorov a pod.. V tomto prípade je nevyhnutné montáž žalúzií previesť pred zasklením vnútorného skla (na strane prevodovky). Najčastejšie sa táto montáž vykonáva priamo u výrobcu okien. Pred montážou je totiž nevyhnutné previesť prípravu všetkých potrebných otvorov na ráme okna.

Pri celotieniacom prevedení lamiel žalúzií po preklopení na jednu stranu vzniká kompaktná tieniaca plocha. Tento efekt zapríčiňuje osobitný spôsob dierovania lamiel a hustejšie rebríčky s použitím väčšieho množstva lamiel. Celotieniace žalúzie však nie je možné objednať pri motorickom prevedení a pri prevedení pre montáž do trojskla.

Tento typ žalúzií nie je vhodný pre použitie v strešných oknách. Preklápanie štandardných interiérových žalúzií v strešných oknách má s narastajúcim sklonom zníženú účinnosť až o 50 % .

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.

Technické údaje

Systém žalúzií Bella s profilom 25x25mm je systémom s mnohými možnosťami, ktorý poskytuje tie najrozmanitejšie riešenia. V ponuke K-system je niekoľko prevedení. Interiérové prevedenie pre trojsklá a sklenené deliace priečky s ovládaním pomocou nekonečnej guľôčkovej retiazky vo veľkostiach 70, 90, 120, 150, 180 a 210 je riešené prevodovkou 1:1. Pri motorickom prevedení je do žalúzie zabudované riadenie francúzskej firmy Somfy.

Horný a spodný profil žalúzie je vyrobený zo za studena valcovaného plechu, ktorý je pozinkovaný a farebne upravený vypaľovanou farbou alebo z hliníkového plechu. Profil je možné objednať vo farbe RAL alebo imitácii dreva. Rebríčky žalúzií sú vyrobené z polyesteru a vyťahovacia páska je vyrobená z terylénu. Rebríčky aj páska sú odolné voči UV žiareniu.

Maximálne a minimálne rozmery

  MS 29 / MS 46 CD 25 Motor
min. šírka 400 mm 400 mm 650 mm*
max. šírka 1 900 mm 2200 mm 2 500 mm
max. výška 2 500 mm 3 000 mm 3 000 mm *
max. plocha 2,5 m2 3,5 m2 * 3,5 m2

* hodnota závisí od použitých komponentů

Výška zväzku 25 mm lamiel

Žalúzia Nábal žalúzie
500 mm 45 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 85 mm
2500 mm 100 mm

 

Údržba

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov. Nie sú vhodné do vlhkého a prašného prostredia. Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí žalúzií. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej pásky dochádzať ku nerovnomernému vyťahovaniu. Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie.

Spúšťanie, vyťahovanie, aj preklápanie lamiel sa uskutočňuje potiahnutím ovládacej retiazky za jeden alebo druhý prameň alebo pomocou ovládača pri motorickom prevedení. Dbajte na to, aby sa vyťahovacia textilná páska medzi lamelami nepoškodila alebo neznečistila, čo by malo za následok nerovnomerné vyťahovanie. Za ovládaciu retiazku je potrebné ťahať vždy popri okne v smere kolmom na horný nosník! Nedodržanie tohto postupu pri ovládaní môže mať za následok vyskočenie guľôčkovej retiazky z ovládacieho mechanizmu! V žiadnom prípade žalúziu ručne nenadvihujte - mohlo by dôjsť k uvoľneniu a následnému pokrčeniu textilnej pásky. Pokiaľ dôjde k pokrčeniu pásky, žalúziu spustite celkom dolu a pásku ručne vyrovnajte.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiely medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdeniu vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii ± 3 mm pri interiérových žalúziách nie je chybou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.

Upozornenie:

Pri preprave okna s namontovanou žalúziou je nutné dôsledne zaistiť žalúziu v hornej koncovej polohe. Okná musia byť prepravované výlučne žalúziou nahor.  

Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Záručné podmienky

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové horizontálne žalúzie Bella vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku viditeľná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti


Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:

 • Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.

 

recenzia

* - povinné položky

Realizácie

Referencie - Siete proti hmyzu

Referencie - Siete proti hmyzu

Trnava a okolie

Trnava a okolie