iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu

Zaťaženie exteriérových žalúzii vetrom

Dĺžka čítania: 3 min., 17 sec.
Zaťaženie exteriérových žalúzii vetrom

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, je povinný výrobca okrem Vyhlásenia o zhode preukázať od 1. 7. 2013 aj úžitkové vlastnosti výrobku formou Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach. V prípade vonkajších žaluzií ide o odolnosť voči vetru podľa EN 13561, ktorá je podstatným parametrom žalúzií ako stavebného výrobku.

Vonkajšie žalúzie K-system sú v súvislosti s týmto nariadením označené známkou CE, ktorá je dôkazom, že výrobca v súlade s týmto nariadením zostavil vyhlásenie o parametroch. Označenie CE je jediným označením zhody stavebného výrobku s deklarovanými parametrami a s uplatniteľnými požiadavkami týkajúcimi sa harmonizačných právnych predpisov Únie.

Stupeň odolnosti vonkajších žalúzií voči vetru závisí od veľkosti žalúzie a od tvaru a šírky lamely.

Pre exteriérové žalúzie K-system platí STUPEŇ ODOLNOSTI VOČI ZAŤAŽENIU VETROM: 4

Podľa STB 73 0035 – „Zaťaženie stavebných konštrukcií“ je územie Slovenskej a aj Českej republiky rozdelené
do vetrových oblastí:

  • 1. a 2. Vetrová oblasť sa na Slovensku a v Českej republike nenachádzajú
  • 3. Vetrová oblasť má základnú hodnotu pôsobenia vetra 0,45 kN/m2
  • 4. Vetrová oblasť má základnú hodnotu pôsobenia vetra 0,55 kN/m2
  • 5. Vetrová oblasť má základnú hodnotu pôsobenia vetra 0,70 kN/m2 – jedná sa o územia vo výškach 800 až 1500 m.n.m v Karpatoch a 700 až 1300 m.n.m. v ostatných horských oblastiach
  • 6. Vetrová oblasť má základnú hodnotu pôsobenia vetra 0,85 kN/m2 – jedná sa o horské oblasti vyššie ako je uvedené v V. vetrovej oblasti
  • 7. Vetrová oblasť sa na Slovensku a v Českej republike nenachádza

Stupeň zaťaženia vetrom sa určuje podľa Beafortovej stupnice (viď. tabuľka)

Sila vetra (podľa Beaufortovej stupnice) Rýchlosť vetra Klasifikácia sily vetra
2 6 – 11 km/h slabý vietor
3 12 – 19 km/h mierny vietor
4 20 – 28 km/h dosť čerstvý vietor
5 29 – 38 km/h čerstvý vietor
6 39 – 49 km/h silný vietor
7 50 – 61 km/h prudký vietor

a môže sa zmenšiť vhodným nasmerovaním budovy vzhľadom na smer vetra (45° odchýlka od hlavného smeru zimného vetra),zlepšením aerodynamiky budovy (kompaktnou formou), obmedzením jej výšky a vhodným usporiadaním okolitej vegetácie. Naopak rýchlosť vetra narastá s narastajúcou výškovou polohou, výškou budovy, pri nekompaktných budovách a pri väčších plochách povrchu budovy. Napriek týmto známym skutočnostiam skúsenosti z praxe dokazujú, že pri projektovaní a pri výbere typu žalúzií spotrebiteľom zostáva na prvom mieste otázka dizajnu lamiel a cenové kritérium. Najvyššiu odolnosť voči vetru majú výrobky s triedami 4 – 6. Zlé zameranie alebo nekvalitná montáž však môžu mať za následok vznik problémov a vtedy spotrebiteľa nezachráni ani kvalitný výrobok. Pre dodržanie maximálnej kvality musí žalúzia so stavbou tvoriť jednotný celok už vo fáze projektovania. Dá sa tak vyhnúť improvizáciám a kompromisom z hľadiska technického riešenia aj architektúry. Za pozitívnu zmenu považujeme skutočnosť, že spotrebiteľov, ktorí pociťujú potrebu exteriérových žalúzií napríklad až po prvom roku užívania stavby, je čím ďalej tým menej.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach
Vzor CE - etikety pre výrobky Prominent

Prečítajte si tiež článok: Zmeny vyplývajúce z uplatnenia normy STN EN 13120