Zmeny vyplývajúce z uplatnenia normy STN EN 13120

Táto norma je platná od 1.9. 2014 a vzťahuje sa na interiérové tienenie montované v priestoroch, do ktorých môžu mať prístup, alebo v ktorých môžu byť prítomné deti vo veku od 0 do 42 mesiacov a kde môžu vznikať nebezpečné smyčky pri používaní ovládacích šnúr a retiazok. Ide napríklad o domy, hotely, nemocnice, kostoly, obchody, školy, škôlky a verejné miesta. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj vtedy, keď miesto určenia vnútorných clôn nie je určené.

Norma sa nevzťahuje sa na interiérové tienenie montované v priestoroch, kam by nemali mať prístup deti, ako sú napríklad pracovné priestory: kancelárie, továrne, laboratóriá atď. V takom prípade, musí byť na výrobku nasledovné upozornenie: „Výrobok je určený na montáž v priestoroch do ktorých by nemali mať prístup deti (kancelárie, továrne…).”.

Riziko uškrtenia batoliat a malých detí vzniká v prípade, ak súčasťou vnútorných clôn sú šnúry / retiazky, ktoré môžu vytvárať nebezpečnú slučku alebo predstavovať riziko zapletenia sa. Nebezpečné slučky môžu byť vytvárané ťahacími šnúrami / retiazkami alebo vnútornými šnúrami.

Úplné odstránenie rizika uškrtenia je najlepšie dosiahnuteľné tak, že sa šnúry / retiazky vždy budú nachádzať mimo dosahu detí. Ak sú šnúry / retiazky potrebné na ovládanie vnútornej clony, musia byť splnené požiadavky, ktoré sú popísané nižšie.Motorický pohon a ovládanie kľukou/tyčkou môžu eliminovať riziko spojené s ťahacími šnúrami / retiazkami.

Pri uplatňovaní tejto normy nesú zodpovednosť súčasne výrobca, predajca aj montážna firma. Výrobca nesie zodpovednosť za ponuku a dodávku komponentov, ktoré sú testované v zmysle nových noriem. Predajca a montér sú zodpovední  za informovanosť koncového zákazníka o možnom riziku a za riadnu inštaláciu žalúzie v zmysle STN EN 13120.

Norma sa netýka už namontovaných žalúzií. Výrobca je povinný výrobok označiť výstražným označením. Text, farebnosť a veľkosť varovného upozornenia sú definované normou. Výrobca je povinný uviesť varovné upozornenie priamo na výrobku, na jeho obalu ale taktiež aj v návodu na použitie. 

 

CELÝ ČLÁNOK A ZNENIE NORMY NA STIAHNUTIE TU

 

Prečítajte si tiež článok: Deti v nebezpečenstve

Fotogaléria

Zmeny vyplývajúce z uplatnenia normy STN EN 13120
Nahoru