iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu

Projekty EU

Projekty EU

Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov

 

a4-eu

 

Energetické a dizajnové využitie stavebných otvorov

 

a4-eu-2a4-eu-3

Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o.

 

Spoločnosť K-system, spol. s r.o. je so svojím projektov s názvom „Investícia do technologického vybavenia spoločnosti K-system, spol. s r.o.“ jedným z úspešných žiadateľov, ktorí realizovali projekt vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EÚ“ 

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových technologických liniek do výroby žalúzií.

Špecifické ciele boli:

  • posilnenie pozície spoločnosti na trhu pomocou zefektívnenia výrobného procesu
  • zvýšenie konkurencie výrobkov na trhu
  • zvýšenie tržieb a rast pridanej hodnoty

V rámci predkladaného projektu boli obstarané nasledovné technológie, ktoré vhodne doplnili technologické portfólio spoločnosti:

  • Linka na výrobu exteriérových žalúzií
  • Linka na výrobu príslušenstva do žalúzií
  • Linka baliaca
  • Linka na úpravu látok
  • Poloautomatická montážna linka s vizualizáciou

Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnili spoločnosti produkovať kvalitnejšie výrobky a celkovo projekt prispel k zvýšeniu efektivity a produktivity výroby. Okrem merateľných výstupov projektu vo forme zvýšenia tržieb a pridanej hodnoty, prispel projekt k rozšíreniu skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, ktoré spoločnosť bude môcť využiť pri ďalších budúcich investičných zámeroch na dosiahnutie celkového cieľa, t.j. rast konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti. Obstaraná technológia patrí k európskej špičke. Investíciou sa dosiahlo výrazné zvýšenie inovatívnosti v spoločnosti.

Na realizáciu projektu bol spoločnosti K-system, spol. s r.o. schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 2 989 785,00 EUR. Aktivity projektu boli realizované od augusta 2010 do júla 2012 v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, konkrétne v sídle spoločnosti SNP 2780/170, Žiar nad Hronom.

www.economy.gov.sk,  www.opkahr.sk, www.siea.sk

konkurenceschopnost-logoeu-logo