Priepustnosť svetla cez okenné siete

Technická univerzita vo Zvolene koncom roka 2018 uskutočnila na základe objednávky spoločnosti K-system Skúšky priepustnosti svetla cez okenné siete. Merania boli realizované na Katedre environmentálnej a lesníckej techniky, Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene.

 

Priepustnosť svetla cez sieťovinu pre siete proti hmyzu bola meraná v laboratórnych podmienkach pomocou experimentálnej zostavy. Ako zdroj svetla bola použitá 50 W halogénová žiarovka. Intenzita osvetlenia bola meraná pomocou luxmetra Lutron LX-1102. Keďže slnko sa počas dňa pohybuje a tým sa aj mení uhol dopadajúceho slnečného svetla, boli merania realizované pri kolmom umiestnení siete, t.j. pri natočení 0° (západ slnka) a pri jej vertikálnom natočení o 45° (slnečné lúče dopadajú na sieť z boku).

 

Sada č. 1 Plisované  a navíjacie siete proti hmyzu

Z meraní vzoriek I. sady uhol natočenia 0° vyplýva, že svetlo najviac prepúšťa sieť Nobaroll čierna (67,8 %), potom Nobarrier sivá, Nobarrier čierna, PDS 18 a výrazne najmenej IPDS 22 (51,5%).  Natočenie sieťoviny o 45° voči zdroju svetla sa najvýraznejšie prejavilo pri sieťovine IPDS 22, kde priepustnosť bola 17,3 % pri 45° natočení, pričom pri natočení voči zdroju svetla 0° bola priepustnosť 51,5 %. Pri sieťovine s najvyššou priepustnosťou svetla pri 0° natočení Nobaroll čierna, bol pokles pri 45° natočení najmenší a to len o 4,6 %.

 

Sada č. 2 Ostatné siete proti hmyzu

Z meraní vzoriek II. sady vyplýva, že svetlo najviac prepúšťa hliníková sieťovina (77,6%), potom transparentná sieťovina, štandard sivá, štandard čierna, PET screen a najmenej Thermo screen (31,7%). Natočenie sieťoviny o 45° voči zdroju svetla sa najvýraznejšie prejavilo pri sieťovine Thermo screen, kde priepustnosť bola 23,4 % pri 45° natočení, pričom pri natočení voči zdroju svetla 0° bola priepustnosť 31,5 %. Pri sieťovine s najvyššou priepustnosťou svetla pri 0° natočení AL sieť, bol pokles pri 45° natočení najmenší  a to len o 5,5 %.

 

Záver:

Výsledky merania preukázali, že v oboch prípadoch natočenia najviac svetla prechádza cez čiernu sieťovinu Nobaroll. Táto skutočnosť je dôležitá najmä pri výbere vhodného typu sietí proti hmyzu pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy, kde sa vyžadujú počas zimného obdobia najväčšie solárne zisky.

Naopak najmenej svetla prepúšťa sieťovina Thermo screen, ktorá zabraňuje priepustnosti svetla a tepla. Toto môže byť výhodou najmä tam, kde nie je možnosť použitia exteriérovej tieniacej techniky, ako sú napríklad bytové domy.

 

 

Nahoru