Tepelný lom skla

Tepelný lom skla – môžu za samovoľné prasknutie izolačného skla v hotovom okne žalúzie?

 

Tienenie je nevyhnutnou súčasťou stavebného otvoru a má veľký vplyv na fyzikálne vlastnosti okna. Dalo by sa povedať, že je súčasťou okna. 
Štandardne sa zohrieva plocha skla rovnomerne a vnútorné štruktúry sa taktiež deformujú rovnomerne. Vplyvom teplotných zmien, pri nerovnomerne zatienenej tabuli skla, v skle vzniká veľké napätie. Nezakalené sklo, ktoré je odolné voči náhlym teplotným zmenám cca 30-40° C,  môže na okne prasknúť.

Preto by nielen projektanti, ale aj dodávatelia okien a tieniacej techniky mali poznať niektoré dôležité fakty a dodržiavať dôležité zásady. Uvádzame pár z nich, ktoré sa týkajú tieniacej techniky.

1. Okná orientované na východ, juhovýchod, juh, juhozápad a západ by mal vo fáze projektovania projektant identifikovať ako „rizikové“ okná. Riziko prasknutia skiel vplyvom teplotného rozdielu sa zvyšuje so zvyšujúcou sa intenzitou slnečných lúčov. Tieto okná potom navrhnúť s tepelne upraveným sklom (kalené sklo ESG), ktoré je schopné odolať teplotnému rozdielu a náhlym teplotným zmenám až 200°C.

2. Okrem prírodného zatienenia (stromy, kríky) môže byť zdrojom tepelného šoku aj umelé zatienenie - časti stavby (napr. balkón, zábradlie), ale taktiež žalúzie alebo rolety. Interiérové a exteriérové tieniace prvky by nemali byť zaťahované čiastočne. Čiastočným zatienením sa totiž zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo). Z uvedeného dôvodu je teda oprávnené riešiť osadenie exteriérového tienenia do priestoru nad oknom, aby napríklad nábal vytiahnutej exteriérovej žalúzie neznižoval svetlosť okna a netienil iba časť skla.

3. Tieniace prvky by mali byť z exteriérovej strany namontované vo vzdialenosti min 6 cm, aby medzi tieniacim prvkom mohol prúdiť vzduch, ktorý vyrovnáva tepelné rozdiely pred a za tieniacim prvkom (neplatí pre kalené ESG sklo).

4. Taktiež predmety a tieniace prvky umiestnené v blízkosti skla v interiéri môžu byť príčinou termálneho šoku skla. Súčasná architektúra ale aj trend zameraný na výstavbu nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov využívajú veľké presklenené fasády pre získanie energetických ziskov zo slnka. Málo kto sa však zaoberá myšlienkou návrhom správneho okna a tieniacej techniky či rozmiestnenia nábytku v interiéri. Napríklad aj veľký predmet s vysokou mierou absorpcie tepla ako je napríklad tmavá sedacia súprava, alebo látková roleta umiestnená v bezprostrednej blízkosti okna môže spôsobiť nerovnomerné ohrievanie skla. Predmety umiestnené blízko k oknu absorbujú teplo, ktoré následne vyžarujú späť. Dochádza tak k ohrevu vzduchu a následnému ohrevu skla. V tomto smere sú problematické aj ťažké závesy, ktoré neumožňujú prúdenie a výmenu vzduchu.

5. Riziko sa týka aj zakrývania okien ochrannými fóliami. Mala by byť použitá priehľadná fólia, nie tmavá. Na oknách by mala byť len po nevyhnutnú dobu a mali by v nej byť otvory, ktoré zabezpečia odvetranie.

 

V prípade, že uvedené zásady nebudú dodržané, môže dodávateľ okien zamietnuť reklamáciu prasknutého skla. Pri poistení domácnosti je možné zahrnúť do poistného krytia aj poistenie lomu skla a náklady spojené s výmenou skla prepláca poisťovňa.

Fotogaléria

Tepelný lom skla
Nahoru