Delegácia v spoločnosti K-system

Dňa 20. 1. 2017 navštívila spoločnosť K-system, spol. s r. o. delegácia na čele s Ing. Petrom Pellegrinim, podpredseda vlády SR pre investície a automatizáciu.  Okrem predstavenia spoločnosti bola predmetom rozhovorov aj súčasná situácia zamestnanosti v regióne a skúsenosti súvisiace s podnikaním v oblasti stavebníctva. Spoločne s primátorom mesta Žiar nad Hronom Mgr. Petrom Antalom a Ing. Andreou Žiakovou, prednostkou OÚ Žiar nad Hronom sme riešili otázku možného smerovania žiakov škôl, tak aby boli aktívnejší v rámci mesta, verejnosti, komunikatívnejší a zlepšila sa ich technická zdatnosť.

Pána Ing. Pellegriniho najviac zaujala naša moderná výroba, kde sa aj delegácia zdržala najviac a novinka – vonkajšia žalúzia na solárny pohon. Sme radi, že aj naši zamestnanci mali možnosť porozprávať sa a pochváliť sa výsledkami svojej práce.

Fotogaléria

k - system stretnutie
Nahoru