Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!

V súčasnosti vnímame u spotrebiteľov všeobecnú tendenciu šetrenia. Najmä pri nákupe stavebných materiálov, býva  dôsledkom týchto „úspor“  vyššia energetická náročnosť budov. Veľmi pozitívne vnímame fakt, že množstvo zákazníkov, ktorí sa zaoberajú pri stavbe svojho domu problematikou do hĺbky, rastie. Znamená to, že pri výbere svojho dodávateľa stavajú na ručičky váh v porovnaní s cenou aj iné dôležité faktory.

Výsledky našich prieskumov ukazujú, že len odborník v danej oblasti dokáže zodpovedne porovnať dve ponuky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne. Existujú rozdiely v kvalite materiálov, rozdiely v kvalite montáže,  montážnych postupov ale aj technickom návrhu riešení. Preto odporúčame zákazníkom preveriť si všetky skutočnosti do hĺbky, aby neskôr neboli sklamaní. 

Na čo všetko by ste teda nemali zabudnúť pri výbere dodávateľa?

  1. V prípade, že Vám niekto ponúka vyššiu záručnú lehotu, žiadajte, aby Vám túto skutočnosť potvrdil písomne v Zmluve o dielo a predložil Vám Reklamačný poriadok. Súčasne si skontrolujte, či informácie od dodávateľa týkajúce sa záručného servisu sú v súlade s reklamačným poriadkom dodávateľa a žiadajte informácie na čo všetko sa záruka vzťahuje. Môže sa Vám totiž stať, že predĺžená záruka sa vzťahuje iba na opravu a dodanie nového dielu (materiálu) a prípadná finančne nákladná montáž a demontáž nie je predmetom predĺženej záruky. Za prácu a dopravu technika si teda budete musieť zaplatiť. Často to býva najvyššia položka z ceny za opravu.
  2. Len odborne zaškolení a výrobcom certifikovaní montážni a servisní pracovníci vo väčšine prípadov dokážu závadu odstrániť na mieste bez toho, aby Vám výrobok zo stavby demontovali s čím sú spojené mnohé nepríjemnosti a náklady navyše.
  3. Nedajte sa oklamať garanciami výrobcu. Uvedomte si, že ako zákazník ste v obchodnom vzťahu so svojim dodávateľom, ktorý Vám poskytuje záruku a nie s výrobcom.
  4. Osobne sa presvedčte, že predajca je znalý problematiky a disponuje množstvom vedomostí, ktoré sú zárukou správneho technického riešenia na mieru. Profesionálny predajca z oblasti tieniacej techniky ovláda nielen informácie o výhodách a použití produktu, ale aj základné stavebné vedomosti a informácie o možnom vzniku tepelných mostov súvisiacich s výberom nesprávneho typu ovládania či technického návrhu.
  5. Keďže vonkajšie tienenie je dlhodobou investíciou, je dôležité pamätať na prípadnú servisnú zmluvu a podmienky servisu. Predídete tak sklamaniu vyplývajúcemu z podmienok pre Vás neprijateľných. Často sa nahodením závratných cien dodávatelia zbavujú zodpovednosti za pozáručný servis.
  6. Pri výbere dodávateľa zvážte možné komplikácie spojené s dovozom zahraničných výrobkov. Lákavé cenovo zvýhodnené ponuky môžu neskôr priniesť komplikácie v podobe zdĺhavého servisu spojeného s prevozom servisovaného produktu tam a späť. Preto Vám jednoznačne odporúčame: „Kupujte slovenské výrobky!“.

 

Prečítajte si tiež článok: Priepustnosť svetla podľa sieťovín

Fotogaléria

Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!
Nahoru