Zatepľovací polystyrén s U-profilom

Hodnotenie: 5 - 98 hlasov

Spoločnosť K-system má pre vás jednoduché riešenie pre montáž vodiacich líšt exteriérových žalúzií do zateplenej fasády. Vzniku tepelných mostov v okolí rámov okien a dverí, kde sa montujú exteriérové žalúzie, je možné zabrániť použitím originálnych roletových a žalúziových prekladov v kombinácii s doplnkovými okrajovými tehlami (tehly pre kapsu pre vloženie tepelnej izolácie) alebo nalepením zatepľovacieho polystyrénu do ostení so zabudovanými vodiacimi lištami.

Zatepľovací polystyrén s U-profilom
Zatepľovací polystyrén s U-profilom
Zatepľovací polystyrén s U-profilom

Nové tepelno-izolačné podomietkové vedenie pre žalúzie je tepelne, technicky a opticky najlepšie riešenie skrytého vedenia bočnej vodiacej lišty pre vonkajšie žalúzie pre vašu stavbu. Zatepľovacie polystyrény s U-profilom sú hrubé 30mm a sú použiteľné pre všetky typy okien – drevené, plastové, hliníkové, pre zimné záhrady aj pevné presklenia. Zatepľovacie polystyrény s U-profilom odporúčame objednať v čase realizácie zatepľovania fasády budovy.

Potrebné informácie ako správne objednať zatepľovacie polystyrény s U-profilom a údaje pre pracovníkov, ktorí vám realizujú zateplenie, získate už v čase zamerania. Zabezpečíme vám narezanie podľa individuálnych požiadaviek.

Prospekt Exteriérové žalúzie na stiahnutie tu.

Návod na zameranie a osadenie SUP-23 - U-profil s polystyrénom

Na stiahnutie

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Technické údaje:

Štartovací U-profil je vyrobený z ohýbaného hliníkového plechu, ktorý je vložený do expandovaného polystyrénu.

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelným izolačným materiálom. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály.

Spôsobili to najmä jeho funkčné vlastnosti ako sú:

 • vynikajúce izolačné vlastnosti,
 • nízka hustota (objemová hmotnosť),
 • jednoduchá a bezpečná manipulácia,
 • šetrnosť k životnému prostrediu,
 • zvýšená požiarna odolnosť,
 • úspora energetických nákladov,
 • nevyžaduje špecifický typ omietky,
 • jednoduchá montáž a opracovanie.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti (max. W/m.K)

0,034

Napätie v tlaku pri 10% stlačení (min. kPa)

200

Nasiakavosť (max. %)

0

Reakcia na oheň

E

Upozornenie:

Ochrannú fóliu v drážke U-profilu je potrebné odstrániť po nanesení vonkajšej fasádnej omietky ešte pred jej zaschnutím.

5 výhod použitia zatepľovacieho polystyrénu so štartovacím U-profilom:

 • Hotové, na rozmer narezané zatepľovacie polystyrény stačí iba upevniť v ostení. Po dokončení finálneho náteru fasády sú montované exteriérové žalúzie a vodiace lišty do pripraveného priestoru.
 • Jednoduchá a rýchla montáž vonkajších žalúzií so zapustenými vodiacimi lištami v zatepľovanom ostení.
 • Najlepšie tepelné, technické a vizuálne riešenie pre žalúzie v zateplenej fasáde.
 • Zákazková výroba na požadovaný rozmer.
 • Jednoduchosť demontáže žalúzií v prípade nevyhnutného servisného zásahu.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva zatepľovacie polystyrény s U-profilom vyrobené na mieru. Polystyrény vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci pri zameraní krycích plechov. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku viditeľná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a) nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b) nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c) použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d) prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e) zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f) živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Nahoru