Plisované dverové siete Nobarrier

Hodnotenie: 4.28 - 54 hlasov

Dverové plisované siete predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu a nahradili problémové dverové navíjacie siete. Plisse sieť Nobarrier je vyrábaná v rámci licencie a japonského patentu. Je určená predovšetkým pre montáž do ostenia dverových výklenkov pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov alebo chát.

siete plissovane nobarrier ksystem
siete plissovan nobarrier
siete plissovane nobarrier ksystem
siete plissovan nobarrier
siete plissovane nobarrier ksystem
siete plissovan nobarrier

Najväčšou výhodou siete Nobarrier je možnosť vzájomného spájania jednotlivých segmentov pri riešení širokých fasádnych otvorov. Sieťovina (pliss) je prepletená vláknami Dyneema®, ktoré vynikajú vysokou pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči slnečnému žiareniu. Výhody siete Nobarrier ocenia najmä zdravotne postihnutí občania, ktorí sa pohybujú na invalidnom vozíku a rodiny, pre ktorých je domáca pohoda prvoradá.

Sieť na dvere je možné kedykoľvek veľmi jednoducho demontovať a znovu namontovať bez použitia náradia, čo je výhoda najmä v zimnom období alebo pri prechodnom pobyte napríklad na chate.

Prospekt siete proti hmyzu na stiahnutie tu.

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Sieť sa skladá z horného vodiaceho profilu a posuvných segmentov s integrovanou plisovanou sieťovinou. Sieť je možné objednať v rôznych variáciách. V jednej sieti môžu byť maximálne štyri segmenty, z ktorých každý môže byť široký maximálne 1400mm. V základnom prevedení je sieťový segment pripevnený pomocou nosičov klip na jednej strane. V prípade siete s viacerými segmentmi môžu byť tieto navzájom fixne spojené.

Všetky profily siete sú z extrudovaného hliníka. Horný vodiaci profil je hrubý 1,0mm, zvislý dorazový U-profil so zabudovanou magnetickou páskou má hrúbku 1,5 mm. Oba profily sú charakteristické vysokou pevnosťou. Povrchová úprava profilu je buď elox, vypaľovaná práškovaná farba alebo v prípade imitácie dreva laminácia Renolitom. Plisovaná sieťovina je vyrobená z PVC vlákna stabilného voči UV žiareniu. V ponuke je vo farbe sivá alebo čierna.

Sieť je vedená systémom pevne napnutých šnúr značky Dyneema®. Napínanie  šnúr zabezpečujú pružiny zabudované vo vodiacich lištách. Presným nastavením vodiacich šnúr ostáva posuvný profil v ľubovoľnej polohe. 

Dyneema® je obchodná značka polyethylénového vlákna s mimoriadne vysokou pevnosťou v ťahu, ktoré sa vyrába technológiou gélového zvlákňovania. Dyneemové vlákno je opletané polyesterovým vláknom. Vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči väčšine chemikálií, mikroorganizmom a slnečnému žiareniu. Koeficient trenia je porovnateľný s teflónom, preto je vysoko odolný voči treniu. Má veľmi nízku hmotnosť a je takmer nenasiakavý. Jediná nevýhoda tohto materiálu je jeho horľavosť. Pracovná teplota je do 70°C, krátkodobo do 100°C.

Najväčšou výhodou siete Nobarrier je možnosť vzájomného spájania jednotlivých segmentov pri riešení širokých fasádnych otvorov.

Plisovaná sieť Nobarrier je výnimočná, nakoľko umožňuje bezbariérový prechod cez sieť. Na spodnej strane siete sa nachádza len jemná vodiaca plastová páska.

V ponuke máme až 3 typy vodiacich pások, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom a miestom použitia:

 • Štandardná páska je určená pre vodorovné podlahy
 • Šikmá pre terasové podlahy so spádom na odtekanie vody so sklonom 10˚
 • Široká páska je vhodná najmä pre lepšie vyrovnanie vodiacej plochy  a tým zlepšenie chodu siete

Reťazový mechanizmus siete zabezpečuje hladkú manipuláciu bez nutnosti použitia navíjacích strún. Manipulácia so sieťou je tak bezpečná, jednoduchá a ľahko zvládnuteľná aj pre deti.

Pri montáži je sieť uchytená na klipy, ktoré umožňujú sieť kedykoľvek veľmi jednoducho bez použitia montážneho náradia demontovať alebo znovu namontovať. To je výhoda najmä v zimnom období alebo v prípade dočasného použitia, napríklad na chate. Spôsob uchytenia siete umožňuje sieť kedykoľvek demontovať.

Plisse sieť Nobarrier je určená predovšetkým pre montáž do ostenia dverových výklenkov pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov. V spojení s pomocnými L-profilmi (40 x 20 mm, 60 x 20 mm, 70 x 30 mm), ktoré umožňujú sieť namontovať aj na nerovný podklad  je možné sieť namontovať aj čelne na dverový rám.
Upozornenie: L-profil nie je originálnym komponentom talianskeho dodávateľa komponentov. Preto farebné prevedenie L-profilov nemusí byť zhodné s farbou profilov siete.

Maximálne a minimálne rozmery

 

min. šírka

max. šírka

max. šírka *

min. výška

max. výška

Jedno krídlo

400

1400

1800

ca. 2x šírka segmentu + 40cm

2950

Dve krídla

800

2800

3600

ca. 2x šírka segmentu + 40cm

2950

Tri krídla

1200

4200

5400

ca. 2x šírka segmentu + 40cm

2950

Štyri krídla

1600

5600

7200

ca. 2x šírka segmentu + 40cm

2950

* Upozornenie!Siete o rozmeroch 1400 – 1800mm môžu mať v určitej polohe mierne ťažší chod ako je zvyčajne. Pri menších výškach to platí aj pre siete pod 1400mm šírky. Horný vodiaci profil môže byť spájaný z dvoch častí. Maximálna výška je konečná. Technicky vyrobiť vyššiu sieť nie je možné. Ťažší chod siete z dôvodu požiadavky na prekročenie maximálnych odporúčaných výrobných rozmerov nie je možné reklamovať.

Pre správnu funkciu plisovanej siete Nobarrier musia byť montážne plochy na seba kolmé a posunu siete nesmie brániť žiadna prekážka ako napr. kľučka a pod.

Drážka v profilu siete umožňuje zhrnovanie a rozhrnovanie siete ručne uchytením za drážku, je však možné objednať aj vonkajšie čierne alebo biele plastové madlo pre jednoduchšiu manipuláciu, alebo pre prípad, že užívateľ má hrubšie prsty. Zhrnovanie a rozhrnovanie siete prevádzajte vždy v priamom smere. Vodiacu plastovú pásku ako aj reťaz pravidelne zbavujte hrubých nečistôt povysávaním, aby nedošlo k zaneseniu mechanizmu štrkom, alebo inými hrubými nečistotami. Môže to mať za následok znefunkčnenie siete.

Plisované siete Nobarrier nevyžadujú zvláštnu údržbu. Plisovaná sieťovina a napínacie šnúry  Dyneema® sú háklivé na poškodenie ostrými predmetmi, preto so sieťou manipulujte opatrne.

Sieť nie je nevyhnutné demontovať počas zimného obdobia. Pokiaľ sa však rozhodnete sieť zložiť, skladujte ju stiahnutú, zabalenú do igelitovej fólie, nezaťaženú na rovnom a suchom mieste. Pri demontáži je potrebné sieť celkom zhrnúť. V spodnej časti uchopte sieť za zhrnutý segment a ťahom vycvaknite z plastových klipov. Zdemontované krídlo už neotvárajte, nakoľko by mohlo dôjsť k posunutiu reťazového systému. Vodiacu pásku nie je potrebné demontovať. Pri opätovnej montáži siete dbajte na to, aby sieť bola nasadená správne. Horná časť siete je viditeľne označená značkou „UP SIDE“.

Sieťovina vo veľkej miere zachytáva vo svojich záhyboch nečistoty vonkajšieho prostredia - alergény (prach, peľ) a pomáha tak zlepšovať životné prostredie alergikov. Pri čistení stačí sieťovinu povysávať alebo utrieť vlhkou handrou. Rám siete je možné umyť handričkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.

Upozornenie! Sieť odporúčame zdemontovať počas dlhodobej neprítomnosti na miestach ako sú chaty, prechodné sídla apod. Demontážou predídete ich krádeži.

Riešenie možných závad - na stiahnutie tu.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva plisované dverové siete vyrobené na mieru. Siete vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy

Nahoru