Pevné slnolamy

Hodnotenie: 4.51 - 84 hlasov

Pevné slnolamy pozostávajú z hliníkových lamiel rôznych tvarov a dĺžok a sú riešené ako horizontálny tieniaci systém, ktorý vynikajúco dopĺňa ponuku exteriérových žalúzií Prominent značky K-system, nakoľko je vyrobený z materiálov na výrobu exteriérových žalúzií.

Pevné slnolamy
Pevné slnolamy
K-SYSTEM slnolamy Nitra
Pevné slnolamy
Pevné slnolamy
K-SYSTEM slnolamy Trnava
Pevné slnolamy
Pevné slnolamy
K-SYSTEM slnolamy Bratislava

Pevné slnolamy sú vhodnou alternatívou tienenia:

 • pre malé  presklené plochy, kde nie je možné vyrobiť takú malú funkčnú exteriérovú žalúziu
 • na miestach, kde by nebolo možné nijakým spôsobom umiestniť ovládanie alebo ovládať exteriérovú žalúziu
 • na miestach, kde je potrebné tienenie, ale nevyžaduje sa naklápanie lamiel, vyťahovanie a sťahovanie
 • pri atypických oknách 
 • kde sú vyžadované špecifické farby.

Pevná konštrukcia slnolamu je osadená na fasádu spravidla pred oknom. Vyrába sa zo špeciálne povrchovo upraveného hliníka. Do konštrukčného rámu sú v závislosti od výberu umiestnené lamely typu Z-90, S-90, S-75, C-80. Pri tomto type slnolamov je poloha lamiel fixne určená – na výber je uhol od 0° do 90°. Tento systém optimálne zabezpečí objekt pred nadmerným pôsobením slnečných lúčov, keď je slnko vysoko na oblohe. Používa sa najmä na južne orientovaných oknách. Výhodou pevných slnolamov značky K-system je skutočnosť, že lamely aj rám sú dodávané vo farbe RAL podľa vlastného výberu.

Máme bohaté skúsenosti s montážou slnolamov. Pripravíme vám riešenie na mieru.  

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

Slnolam je štandardne vyrobený z trojstranného hliníkového rámu, ktorý je spájaný hliníkovým rohovníkom. K rámu sú pomocou spojok pripevnené hliníkové lamely v požadovanom uhle.

Kotviaci materiál a jeho kvalita je nemenej dôležitou súčasťou slnolamu. Pri montáži používame výhradne certifikovaný spojovací a kotviaci materiál, ktorý je zárukou pevných spojov a kotvenia.
 

Maximálne a minimálne rozmery

  Minimálna šírka Maximálna šírka Minimálna výška Maximálna výška
Slnolam Z-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam S-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam S-75 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slnolam C-80 150 mm 1400 mm 90 mm 3000 mm

Pevné slnolamy sú bezúdržbové. V žiadnom prípade neošetrujte slnolamy pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, nakoľko by mohlo dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým k znehodnoteniu žalúzie. Stačí ich utrieť vlhkou handrou so saponátom alebo miernym prúdom vody.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system poskytuje na výrobok záruku 24 mesiacov.

 • Záručná lehota začína plynúť od okamihu dodania nového výrobku odberateľovi.
 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru, materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • V prípade, že balík je pri doručení viditeľne poškodený, žiadajte vykonanie zápisu s dopravcom a uistite sa osobne, či náhodou nie je poškodený aj tovar.
 • V prípade, že je chyba viditeľná už pri rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a bez meškania reklamujte.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby hliníka a drevo dekóru a nezáväzné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad. Takisto sa záruka nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem.

Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

 1. nesprávnej montáže (za chyby výrobku spôsobené nesprávnou montážou zodpovedá montážna firma),
 2. nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu,
 3. použitia nevhodných náhradných dielov
 4. prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie,
 5. zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku,
 6. výrobca nezodpovedá za škody a znefunkčnenie systému v prípade nevhodne navrhnutého technického riešenia alebo produktu. Za navrhované riešenie zodpovedá montážna firma.
Nahoru