Pevné siete Supernova pre plastové a drevené okná

Hodnotenie: 4.89 - 221 hlasov

Spoločnosť K-system má v ponuke ucelený rad profilov, ktoré umožňujú vyriešiť protihmyzovú ochranu takmer na každé okno a to bez nutnosti vŕtania do rámu okna. Sieť z profilu Supernova sa používa najmä na moderné plastové a drevené okná s izolačným dvojsklom. Je použiteľná pre kolmé až stredne šikmé rámy okien a okná atypických tvarov – oblúky, šikminy. Príruba profilu dokonale splýva s rámom okna.
Rám siete je vyrobený z extrudovaného hliníka s vysokou tvarovou stálosťou. Príruba siete Supernova má lem 7 a 12 mm. Je vhodná pre montáž zvnútra miestnosti a pri montáži siete z profilu Supernova nie je potrebné vŕtať do rámu okna. Sieť sa štandardne uchytáva pomocou otočných excentrov, vďaka ktorým je možné sieť kedykoľvek bez použitia náradia demontovať. Rohy sietí sú spájané vnútornými hliníkovými a plastovými rohovníkmi. Výhodou hliníkových rohovníkov je maximálna stabilita rámu siete. Rohy sietí sú pílené pod 45° uhlom.

Pevné siete Supernova pre plastové a drevené okná
Pevné siete Supernova pre plastové a drevené okná
Pevné siete Supernova pre plastové a drevené okná

Okrem štandardných farieb profilov a profilov s drevoimitáciou je možné profily farebne upraviť vo farbe podľa vzorkovníka RAL.

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záručné podmienky

Rám siete je vyrobený z extrudovaného hliníka s vysokou tvarovou stálosťou. Príruba siete Supernova má lem 7 a 12 mm. Je vhodná pre montáž zvnútra miestnosti a pri montáži siete z profilu Supernova nie je potrebné vŕtať do rámu okna. Sieť sa štandardne uchytáva pomocou otočných excentrov, vďaka ktorým je možné sieť kedykoľvek bez použitia náradia demontovať. Rohy sietí sú spájané vnútornými hliníkovými a plastovými rohovníkmi. Výhodou hliníkových rohovníkov je maximálna stabilita rámu siete. Rohy sietí sú pílené pod 45° uhlom.

Spoločnosť K-system má v ponuke niekoľko druhov sieťovín.

Štandardná sieťovina je vyrobená z poplastovaného skleného vlákna. UV-stabilná plastová úprava zaručuje farebnú stálosť a atraktívny vzhľad. Sieťovina vo farbe sivej a čiernej je ťažko horľavá a je odolná voči poveternostným vplyvom. Veľkosť oka je 1,65 x 1,5mm pri hrúbke vlákna 0,28mm (± 0,05 mm). Priepustnosť svetla je cca 68%. Na základe doterajších skúseností čierna sieťovina ponúka vyššiu viditeľnosť smerom do exteriéru.

Sieťovina Termoscreen výrazne znižuje nepriaznivé účinky slnečného žiarenia, t.j. prehrievanie miestností a pôsobenie UV - žiarenia. Veľkosť oka je 1,3 x 1,2 mm (podľa druhu) pri hrúbke vlákna 0,28mm. Priepustnosť svetla je cca 50%.  

Maximálne a minimálne rozmery

min. šírka max. šírka min. výška max. výška max. plocha
200 mm 2000 mm 200 mm 2000 mm 2,5 m2

Siete Supernova nevyžadujú zvláštnu údržbu. Štandardná sieťovina je háklivá na mechanické poškodenie, so sieťou manipulujte opatrne. Sieť nie je nevyhnutné demontovať počas zimného obdobia. Pokiaľ sa však rozhodnete sieť na zimu zložiť, skladujte ju nezaťaženú na rovnom a suchom mieste. Sieťovinu je možné povysávať alebo utrieť vlhkou handrou, rám siete je možné umyť handričkou namočenou do vody s prídavkom saponátu.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva pevné okenné siete vyrobené na mieru. Siete vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

  • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
  • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
  • V prípade, že je chyba výrobku viditeľná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
  • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
  • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
  • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy

Nahoru