Rady a tipy

Neviete si rady so zameraním alebo montážou našej tieniacej techniky? Nebojte, sme tu pre vás. Poradíme vám ako zamerať alebo namontovať žalúzie, siete proti hmyzu, rolety alebo pergoly. Všetko pekne na jednom mieste. Stačí si vybrať produkt, ktorý ste si kúpili alebo chcete kúpiť.

Nedozvedeli ste sa v našej sekcií, čo ste hľadali? Nič sa nedeje. Je vám k dispozícií tým vyškolených odborníkov, ktorí vám radi poradia s akýmkoľvek problémom s tieniacou technikou. Môžete nám zavolať na číslo  045 / 672 60 50, napísať email na info@ksystem.eu alebo nám môžete zaslať požiadavku.

Zvoľte produkt

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre motoricky poháňanú tieniacu techniku

  1. Výrobca motorov Somfy odporúča, aby minimálne jedno ovládacie miesto bolo v blízkosti zariadenia s motorovým pohonom  alebo ich skupiny.
  2. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s pevne inštalovanými ovládačmi. Diaľkové ovládače odložte mimo dosahu detí.
  3. Núdzové ovládanie používajte iba pri odpojení napätia.
  4. V priebehu pohybu motoricky poháňaného zariadenia zabezpečte, aby sa žiadna z prítomných osôb nepriblížila skôr, až keď pohonný systém nebude “ v kľude“.
  5. Pokiaľ sa v blízkosti vykonáva nejaká údržba (napr. čistenie okien), odpojte pohon od napájania.
  6. Systém často kontrolujte, aby ste včas odhalili akúkoľvek nezrovnalosť alebo známku opotrebovania. Jednotku s motorovým pohonom nepoužívajte, ak vyžaduje opravu alebo nastavenie.
  7. Tieto zariadenia nie sú určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami  alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ neboli o používaní zariadenia poučené.
  8. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.

Elektropríslušenstvo

Návody na používanie a údržbu elektropríslušenstva nájdete na stránke  Somfy.sk.

Nahoru