Stavba roka 2019 má žalúzie K-system

Stavba roka 2019 má žalúzie K-system
8.12.2020
Aj v tomto 25 ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka bola ocenená stavba s tienením značky K-system.

Cenu za bytový/rodinný dom roka 2019 získala novostavba STEIN 2 v Bratislave. Autormi architektonického riešenia boli Ing. arch. Ivan Kubík, Ing. arch Peter Richtárik a Ing. arch. Radoslav Vlkovič.  Dokončené bytové etapy vhodne nadväzujú na blokovú zástavbu v okolí Krížnej, Radlinského, Legionárskej, Záhradníckej a Karadžičovej ulice. Výška objektov rešpektuje okolité bytové domy. Na lokalitu a jej industriálnu minulosť nadväzuje "tehličkovými" obkladmi na rôznorodej fasáde od Blumentálskej ulice a tiež využitím kamenného obkladu a rímsy z pôvodného objektu na bytovom dome susediacom s kancelárskou časťou.

Spoločnosť K-system dodávala na celý objekt priznané obojstranné schránky pre žalúzie a vonkajšie žalúzie Prominent v troch rôznych farbách podľa požiadaviek investora. Všetky žalúzie sú diaľkovo ovládané, pričom v prvej etape sme dodávali motory Somfy RTS a v druhej io motory.

 

 

Nahoru