NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ Interiérovej žalúzie na plastové okna - Basic Design

POMÔCKY NA ZAMERANIE A MONTÁŽ

Pomocky na zameranie a montáž žalúzii

1. SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE SMEROVÝCH POMEROV ZAMERANIA ROZMERU INTERIÉROVEJ ŽALÚZIE

Pre správne zameranie žalúzie, ktorá bude umiestnená v zasklievacej lište je potrebné zamerať šírku a výšku svetlosti otvoru v okennom krídle. Žalúzia sa zameriava z interiérovej strany.

POZOR! Hĺbku zasklievacej lišty (rozmer A) je dôležité
zamerať pri oknách s hĺbkou zasklievacej lišty <18 mm.

V takom prípade, je nutné objednať a použiť pri montáži horného profilu dištančné podložky na odsadenie žalúzie od okna. V prípade hĺbky 15-18 mm je potrebné objednať 1 pár dištančných podložiek, v prípade hĺbky 11-14 mm 2 páry dištančných podložiek.

2. DEFINÍCIA ZAMERIAVANÝCH ROZMEROV

Šírku (rozmer B) meriame tesne pri skle od ľavej vnútornej hrany zasklievacej lišty k pravej vnútornej hrane zasklievacej lišty, vrátane gumového tesnenia. Meriame na troch miestach—hore, dole a v strede. Šírka žalúzie bude najmenší nameraný rozmer. Vzhľadom na výrobnú toleranciu a pre správnu funkčnosť lamiel sa odporúča pri objednávke ubrať cca 2-4 mm od nameranej šírky. Šírku žalúzie vyrábame s presnosťou na 1 mm od šírky 400 mm do 2000 mm.

Výšku meriame tesne pri skle vrátane prípadného gumového tesnenia, na ľavej aj pravej strane krídla. Výška dodanej žalúzie v zatvorenom  stave bude najmenší nameraný rozmer. Výška žalúzie bude vyrobená s presnosťou na centimetre (dané konštrukciou rebríka) tak, aby žalúzia v zatvorenom stave mala požadovanú výšku. Maximálna výška žalúzie je 2500 mm.

 

Upozornenie!

Maximálna možná plocha žalúzie je 2,5 m2. Minimálna účtovaná plocha žalúzie je 0,6 m2.

Súčasť dodávky

1. Žalúzie s bočnými krytkami a fixačnými lankami balené v bublinkovej fólii.

2. Montážny materiál na 1ks žalúzie - 1ks brzda guličkovej retiazky, 2 ks skrutky, 3x16PHX pre brzdu retiazky, 4ks skrutky, 3x16 PHX na uchytenie žalúzie (pre typy s dišt. podl. 4 ks 3x20 PHX), dištančné podložky (v zmysle objednávky), vruty do dreva v prípade montáže do drevených okien.

3.     NÁVOD NA MONTÁŽ

 

Nahoru