iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu

Návod na údržbu a čistenie RAL povrchov

Dĺžka čítania: 4 min., 44 sec.
Údržba a čistenie RAL povrchov

Výrobky s povrchovou úpravou RAL je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať, aby si zachovávali dekoratívne a ochranné vlastnosti náteru. V prípade, že lakovaný povrch nebude pravidelne čistený, môžu sa na povrchu vytvárať usadeniny a dlhodobý kontakt môže spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy. Následkom môže byť vznik povrchových vád (napr. korózia) a strata dekoratívneho efektu (napríklad škvrny alebo šmuhy). Pre zachovanie dlhodobej funkčnosti náteru je preto nevyhnutné správne čistenie, ktoré je podmienkou záruky práškovej farby RAL.

Dizajnové riešenie vo vzťahu k povrchovej úprave RAL

Už na samom začiatku pri vývoji produktov alebo pri projektovaní je potrebné mať na pamäti, že jednoduchosť údržby sa odvíja od dizajnového prevedenia a od možnosti prístupu k čisteniu.

 • Komponenty by nemali obsahovať lapače vody a nečistôt.
 • Ak je to možné, mal by byť celkový dizajn produktu zameraný na minimalizáciu úrovne znečistenia (ploché steny s minimom výstupkov, škár).
 • Je potrebné zabrániť stekaniu vody/nečistôt po vizuálne významných plochách.
 • Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k pravidelnému čisteniu po celú dobu životnosti povrchovej úpravy.


Odstránenie bežných nečistôt

Bežné čistenie je vhodné vykonávať pravidelným umývaním čistou vodou s jemným čistiacim prostriedkom.

 • Čistený povrch by mal byť chladný, nie horúci (s teplotou ideálne 25 ºC).
 • Povrch by sa mal najskôr opláchnuť studenou tekúcou vodou, aby sa odstránil štrk a sypké usadeniny.
 • Čistenie je vyhodné vykonávať mäkkou utierkou alebo hubkou.
 • Čistiaci prostriedok by mal mať pH v rozmedzí 5-8 a je nutné ho nariediť a použiť v súlade s doporučeniami výrobcu (najmä u povrchových úprav s jemnou štruktúrou).
 • Teplota nariedeného čistiaceho prostriedku by nemala prekročiť 25 ºC.
 • Čistiaci prostriedok by mal byť v kontakte s náterom iba po minimálnu dobu nevyhnutnú k účinnému vyčisteniu. Táto doba by nemala presiahnuť 1 hodinu.
 • Bezprostredne po vyčistení je potrebné povrch dôkladne opláchnuť čistou tekutou studenou vodou a následne vysušiť mäkkou handričkou.
 • Je zakázané používať silne kyslé a silne alkalické čistiace prostriedky (je potrebné sa vyhnúť použitiu tvrdej vody).
 • Je zakázané používať abrazívne čistiace prostriedky, ktoré môžu spôsobiť poškriabanie alebo iné poškodenie povrchu.
 • Komerčné čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie povrchu. Preto je potrebné ich pred použitím otestovať, ideálne na nepohľadovej ploche.

Odstránenie nečistôt, ktoré nie sú rozpustené vo vode

K odstráneniu nečistôt, ktoré nie sú rozpustné vo vode - ako napríklad tuk,olej, silikónový tmel, zvyšky lepidla alebo ochrannej pásky, bude potrebné pristúpiť individuálne. Výrobca práškovej farby dôrazne odporúča pred použitím vždy vyskúšať na malej skrytej ploche.

 • Je možné použiť zriedený isopropanol (isopropanol/voda 70/30)
 • Iné rozpúšťadlá ani čistiace materiály, ktoré obsahujú rozpúšťadlá sa používať nesmú. 
 • V žiadnom prípade sa nesmú používať rozpúšťadlá obsahujúce ketony, estery, aromatické alebo halogenované uhlovodíky.
 • Všetky zvyšky je potrebné odstrániť čistením jemným čistiacim prostriedkom a opláchnutím, ako je uvedené vyššie.

Čistenie štruktúrnych, metalických a perleťových práškových povrchov

Čistenie povrchov s týmito špeciálnymi farebnými prevedeniami je potrebné vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Vždy sa odporúča vykonať skúšku na skrytom mieste. Aby nedošlo k poškodeniu náteru, je potrebné venovať zvláštnu pozornosť vysokotlakému čistiacemu zariadeni. Tlak vody rovnako aj nadmerné trenie môže tieto špeciálne efekty trvale poškodiť. Neodporúča sa leštenie, nakoľko by mohlo najmä u špeciálnych povrchových úprav (metalické, štruktúrne, matné atď.) spôsobiť zmenu vzhľadu náteru. V prípade silného znečistenia je možné použiť makkú kefu, ale aj v tomto prípade výrobca farby dôrazne odporúča vopred vyskúšať, či nehrozí poškriabanie lakovaného povrchu.

Frekvencia čistenia

Frekvencia čistenia vyplýva od okolností. Medzi hlavné faktory, ktoré vplývajú na znečistenie patria:

 • zemepisná poloha budovy,
 • prostredie, ktoré budovu obklopuje, t.j. prímorské, priemyslové, zásadité/kyslé atď.,
 • úroveň znečistenia ovzdušia,
 • smer prevládajúceho vetra,
 • možnosť výskytu nečistôt zo vzduchu, napríklad piesok spôsoboujúci erozívne opotrebenie náteru alebo kovové častice (napr. železničných tratí) spôsobujúce potriesnenie náteru,
 • ochrana okolitými budovami.
Prostredie UV žiarenie Znečistenie Frekvencia čistenia
Normálne <1500kWh/m2 mestské a priemyselné oblasti, mierne znečistenie oxidom siričitým, pobrežné oblasti s nízkym výskytom soli 12-18 mesiacov
Závažné <2200kWh/m2 priemyselné oblasti a pobrežné oblasti s miernym výskytom soli 6-12 mesiacov
Nebezpečné >2200kWh/m2 priemyselné priestory s vysokou vlhkosťou a agresívnou atmosférou, pobrežné a námorné oblasti s vysokým výskytom soli 3-6 mesiacov

Dôležité upozornenie!

Vykonanie procesu čistenia a údržby zostáva výlučne v zodpovednosti koncového uživateľa, ktorý musí zabezpečiť, aby tento proces spĺňal jeho vlastné špecifické požiadavky. Originálny návod na čistenie a údržbu spoločnosti Axalta nájdete TU.