Najčastejšie kladené otázky - FAQ

Mám záujem o montáž vonkajších žalúzií do prekladu Ytong. Je potrebné nejaká predpríprava alebo úprava prekladu?

Bežne exteriérové žalúzie montujeme do prekladov HELUZ alebo YTONG. Najčastejším problémom, s ktorým sa stretávame, je nesprávne osadené okno vo vzťahu k budúcej žalúzii. Na základe doterajších skúseností vám odporúčame konzultovať osadenie okien s dodávateľom exteriérových žalúzií.

Môžem si u vás objednať len tieniacu techniku s montážou bez ovládania? Ovládací systém Tahoma od Somfy som si zakúpil cez internet.

Je celkom bežné, že zákazníci si zakúpia inteligentný riadiaci systém pre svoj dom v rámci komplexného riešenia svojej domácnosti. Výrobky K-system je možné pripojiť do vášho inteligentného systému. V prípade, že si zakúpite riadiaci systém Tahoma od spoločnosti Somfy alebo Centero od spoločnosti elero, potom si u nás môžete doobjednať službu pripojenia a programovania objednať u svojho dodávateľa.  
Vzhľadom na pokročilú dobu medzi ovládacie prvky pribudli a budú pribúdať rôzne SmartHome systémy, ktoré sú svojimi možnosťami príliš komplexné na to, aby ich servisnú podporu dokázal zabezpečiť výrobca/dodávateľ tieniacej techniky. V našich možnostiach nie je obsiahnuť plnú podporu pre takéto zariadenia. Preto ak vlastníte alebo budete vlastniť SmartHome systém je pri nefunkčnosti tieniacej techniky v prvom rade potrebné skontrolovať tento riadiaci systém, alebo kontaktovať výrobcu tohoto systému. Ak sa preukáže, že systém pracuje správne a po pripojení motora na skúšobný kábel tieniaca technika nefunguje, potom bude možné pristúpiť ku kontrole tieniacej techniky. S výrobcami nami dodávaných inteligentných riadiacich systémov Tahoma a Centero úzko spolupracujeme, a preto v prípade reklamácie vieme na daný problém reagovať, respektíve poskytnúť kontakt na technickú podporu pre túto obsiahlu problematiku.

Mám pre ovládanie vonkajších žalúzií vypínač alebo ovládač od firmy ABB ( nechcel som po stenách rôzne typy vypínačov). Je možné použiť vypínače ABB Time bez akýchkoľvek ďalších ovládacích relé a doplnkových spínačov pre priame ovládanie vonkajších žalúzii? Samozrejme bude to zapájať elektrikár, len chcem vedieť dopredu či niečo také potrebujem, aby sa nestalo že to nezastaví a niečo sa poškodí alebo potrhá.

Elero žalúziové pohony môžu byť ovládané bežnými žalúziovými spínačmi alebo tlačidlami na priamo. Dôležité je, aby takýto spínač mal buď mechanickú alebo elektronickú blokáciu proti stlačeniu oboch smerov naraz. V každom prípade takáto inštalácia, tzn. priame pripojenie jedného pohonu na jeden spínač, neumožňuje ovládanie viacerých pohonov súčasne.  
Pri inštalácii vodičov odporúčame použiť od pohonu k vypínaču minimálne kábel  5x1mm a pod spínače použiť min. podomietkovú krabicu KU70. Tak je do budúcna možné, v prípade potreby, umiestniť do krabice pod vypínač napr. relé s integrovaným rádiovým prijímačom.

Všimli sme si, že na sieti proti hmyzu sa nám objavili malé dierky. Sme si istí, že sieťovinu sme mechanicky nepoškodili. Radi by sme vedeli, z čoho je sieťovina vyrobená a ako mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Môžeme sieťovinu reklamovať?

Sieťovina je vyrobená zo skleného vlákna, ktoré je obalené polyamidom. Pokiaľ nie je do siete mechanicky zasahované, musí vydržať minimálne 10 rokov. Ročne sa stretávame zhruba s tromi prípadmi porušenia sieťoviny vplyvom prezobania vtáctvom. Príčinou nie je chuť sieťoviny, ale potrava (hmyz), ktorú vtáky hľadajú medzi sieťou a oknom. Na mechanické poškodenie sieťoviny vplyvom prezobania vtákmi sa záruka nevzťahuje.

Chcel by som sa opýtať, či pri kotvení vertikálnych žalúzií do sadrokartónového stropu je nutné v mieste kotvenia aj zosilniť konštrukciu, alebo je možné žalúzie kotviť iba cez sadrokartón.

V mieste kotvenia nie je potrebné konštrukciu zosilniť, nakoľko pri montáži vertikálnych žalúzií do sadrokartónu sa používajú špeciálne sťahovacie hmoždiny do sadrokartónu.

Poradíte mi, kde môžem zakúpiť náhradné diely na žalúzie?

  • Náhradné diely na žalúzie aj siete si môžete objednať v Štúdiu tieniacej techniky v Bratislave,  Banskej Bystrici, v Košiciach alebo v Nitre.
  • Vzorkové predajne sú priestor, kde sú výrobky vystavené. Nie je tam však sklad materiálu. Po objednaní náhradných dielov vám doručíme faktúru. Po jej uhradení vás vyzveme k prevzatiu zásielky.
  • Ak vám časová zaneprázdnenosť alebo vzdialenosť neumožňuje opakovanú návštevu našej spredajne, môžete si náhradné diely objednať prostredníctvom internetového obchodu www.kzaluzie.sk. Zásielku vám doručí prepravná služba.
  • Výdaj zo skladu a predaj náhradných dielov s platbou v hotovosti je možný iba v Žiari nad Hronom, kde je aj výroba a sklad materiálu.

Aký vplyv na naše zdravie majú rádiové vysielače používané k ovládaniu tieniacej techniky?

Na rozdiel od mobilných telefónov, ktoré vysielajú signál permanentne, vysielače používané pri ovládaní tieniacej techniky vysielajú signál iba po dobu niekoľkých milisekúnd, a to v momente, keď sú používané. Vysielací výkon vysielačov tieniacej techniky dosahuje maximálnu hodnotu 10mW, v priemere však iba cca 4mW. Vysielací výkon mobilného telefónu môže dosahovať až 2000 mW. Vysielače pri ovládaní sú držané v ruke, alebo sú pripevnené na stenu, k hlave sa dostane maximálne cca 0,025 mW. Len pre porovnanie – mobilný telefón predstavuje pri hovore záťaž 100 – 2000 mW, v závislosti na vzdialenosti od vysielača. Z uvedeného vyplýva, že vysielače používané v tieniacej technike pre človeka nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.

Je možné žalúzie vybaviť nejakým čidlom, ktoré zabezpečí ich automatické sťahovanie v prípade silného slnka?

Áno, v prípade, že sú žalúzie vybavené pohonom Somfy so zabudovaným prijímačom diaľkového ovládania RTS, je možné ich vybaviť bezdrôtovými slnečnými čidlami Sunis Indoor WireFree RTS alebo Thermosunis Indoor WireFree RTS, ktoré sú určené k automatickému riadeniu prvkov slnečnej ochrany (predokenných roliet, žalúzií a látkových interiérových roliet) v závislosti na intenzite slnečného svitu a v prípade čidla Thermosunis Indoor WireFree RTS taktiež v závislosti na teplote v miestnosti, v ktorej je čidlo inštalované. Čidlo sa upevňuje na okenné sklo alebo parapet, prípadne nábytok. Je napájané batériou typu CR 2430. Tieto čidlá môžu riadiť jeden alebo viacero prvkov slnečnej ochrany. Toto zariadenie je možné prevádzkovať v SR na základe všeobecného povolenia VPR-05/2001. Prehlásenia výrobcu o zhode sú k dispozícii na adrese www.somfy.com

Kto mi poradí ako správne osadiť vonkajšie žalúzie?

V praxi sa bohužiaľ stretávame s tým, že  v 99 % prípadov zákazníci nemajú spracovaný riadny projekt. V prípade, že nie je dobre osadené okno, nemôže byť dobre osadená ani žalúzia. Prečo? Odpoveď na túto otázku sme našli v článku časopisu Dom a byt od Prof. Ing. Antona Puškára, PhD zo Stavebnej fakulty STU Bratislava.

Projektant by mal v projektovej dokumentácii predpísať veľkosť, členenie, materiálovú bázu okenných konštrukcií, hodnoty súčiniteľu prechodu tepla rámových profilov (Uf) a hodnoty súčiniteľu prechodu tepla zasklenia (Ug). Hodnotu súčiniteľu prechodu tepla celého okna daných rozmerov môže stanoviť zo známeho vzťahu (STN EN 10077-1). Rovnako by mal riešiť aj všetky stavebné detaily osadenia okna a ostatných otvorových výplní v stavebnom otvore.

Chcem si objednať klasické okenné siete pre francúzske dvere na výšku 2000 mm a viac. Dostal som informáciu, že takáto sieťka by mala mať horizontálnu priečku. Prečo?

Pre jednotlivé typy okenných sietí sa s ohľadom na stabilitu rámu konkrétneho typového prevedenia odporúčajú od určitej výšky tzv. stredové priečky. Šponovaním sieťoviny môže dôjsť k deformácii rámu. Kvôli takto stiahnutým profilom rámu siete môže dôjsť k tomu, že nebude možné zatvoriť okno. Prídavné otočné excentre budú v kolízii s krídlom. Toto býva častou príčinou reklamácií. Z bezpečnostného hľadiska by pomocné excentre na falci okna nemuseli dostatočne dobre držať. Vzniká tak potencionálne nebezpečie úrazu z dôvodu rizika uvoľnenia celej siete z rámu okna a vypadnutia na zem.  
Treba si uvedomiť, že vystužovacie priečky sa do sieťok nedávajú na okrasu, a ani preto, aby sa pokazil výhľad z okna. Je to konštrukčný prvok pri väčších rozmeroch sietí, ktorý zabraňuje jej deformácii a prípadným problémom, ktoré z deformácie vyplývajú. Výrobca je zodpovedný za funkčný a bezpečný produkt s bezproblémovou montážou. V prípade, že zákazník požaduje nedodržanie výrobných štandardov, bude mu takáto sieť vyrobená až na základe písomného prehlásenia zákazníka, že preberá plnú zodpovednosť za funkčnosť a bezpečnosť produktu na seba. Uvedené nedostatky nebudú môcť byť predmetom reklamácie.

Nahoru