Medzinárodná konferencia o vplyve tieniacej techniky

Medzinárodná konferencia o vplyve tieniacej techniky
10.4.2017

Dňa 23. 3. 2017 sa v Bratislave pri príležitosti výstavy CONECO 2017  konala medzinárodná konferencia

Dňa 23. 3. 2017 sa v Bratislave pri príležitosti výstavy CONECO 2017  konala medzinárodná konferencia o vplyve tieniacej techniky na vlastnosti okenných konštrukcií. Na tejto konferencii nechýbali ani zástupcovia našej spoločnosti.

Z nášho pohľadu bola zaujímavá prednáška prof. Ing. Ivana Chmúrneho, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Jeho otvorené vystúpenie bolo zamerané na problematiku porovnania nákladov vynaložených na vykurovanie a nákladov spojených s ochladzovaním. Vďaka zvyšovaniu tepelnoizolačných vlastností stien, striech, podláh a okien sú aktuálne náklady na ochladzovanie prehriatych budov vyššie. Predložené výpočty preukázali nevyhnutnosť použitia vonkajšej tieniacej techniky ako súčasti stavieb.

Druhou veľmi zaujímavou prednáškou bola prednáška Ing. Petra Snopka, konateľa spoločnosti AB TEAM, s. r. o. Pán Ing. Snopko povedal nahlas, čo trápi väčšinu zákazníkov – chýbajúca správna projektová dokumentácia. „AB TEAM ako výrobca okien má spracovaný katalóg detailov okna a priľahlej stavebnej konštrukcie. Projekt okna zásadným spôsobom, či sa nám to páči, alebo nie, ovplyvňuje kvalitu okna a kvalitu samotnej tieniacej techniky. Tepelné mosty, ktoré na stavbe ostávajú, skôr či neskôr zapríčiňujú nepríjemnú poruchu. “

Na tomto mieste si dovolíme uviesť príklad z praxe od pána M.J. z Banskej Bystrice, pre ktorého je jediným riešením ako namontovať dodatočné tienenie, zásah do zateplenej fasády a prevŕtanie okien.

„Kúpil som si byt pred dvoma rokmi a zateplený už bol. Takže som sa nezúčastnil ani zatepľovania, ani výberu a ani projektovania. Myslel som si, že už existuje spôsob na riešenie tohto problému, pretože takýchto zateplení je plná republika.“

Pán J. má pravdu, riešenie skutočne existuje. A tým je správny projekt osadenia okien a tieniacej techniky. Ale zázraky bohužiaľ neexistujú.

Apelujeme na všetkých zákazníkov – žiadajte pri kúpe projektu detail osadenia výplňových konštrukcií. Kvalita projektu má zásadný vplyv na realizáciu osadenia okien a tieniacej techniky a celkovú kvalitu obvodového plášťa. Pri kúpe bytu v bytovom dome si overte, aké sú vaše možnosti osadenia tieniacej techniky, aby ste sa doma „neuvarili“.

Fotogaléria

medzinarodna konferencia tieniaca technika coneco 2017
Nahoru