K-system je environmentálne zodpovedný výrobca

K-system je environmentálne zodpovedný výrobca
7.10.2022
K-system je spoločensky zodpovednou firmou. Zameriava sa na kvalitné produkty a služby, ale nie je ľahostajná aj voči životnému prostrediu.

Svojou aktívnou činnosťou v systéme RZV (rozšírená zodpovednosť výrobcov) K-system prispieva ku skvalitneniu triedeného zberu odpadov v našich obciach a mestách, šetreniu primárnych zdrojov a zlepšeniu životného prostredia nás všetkých.

Finančné prostriedky uhradené v roku 2021 do systému RZV boli použité na zabezpečenie zberu, prepravy a recyklácie odpadov z triedeného zberu od 2 293 372 obyvateľov z 1046 samospráv v celkovom množstve 102 451 ton.

Triedený zber financujeme prostredníctvom organizácie zodpovedných výrobcov OZV NATUR-PACK.

Nahoru