Exteriérové žalúzie s bezpečnostným únikovým modulom

Exteriérové žalúzie s bezpečnostným únikovým modulom
19.4.2021
Exteriérové žalúzie s modulom núdzového východu

V súlade s nemeckými normami DIN EN 179 pre uzamknuté núdzové východy a DIN EN 1125 pre panické zámky, ktoré kladú určité nároky na vybavenie otvorových výplní na vyššom ako nadzemnom podlaží, sme do našej ponuky doplnili núdzový únikový modul. V kombinácii s 12V žalúziovým pohonom tento núdzový 10A modul s akumulátorom, ktorý slúži ako záložný zdroj v prípade požiaru, výpadku el. prúdu alebo inej rizikovej situácie, vonkajšie žalúzie zodvihne a umožní tak bezpečný únik. Pri výpadku elektrického prúdu sú štandardné motorické žalúzie neovládateľné. Vďaka tomuto modulu môže byť oládacie tlačidlo aktívne a umožní žalúzie vytiahnuť.

Fotogaléria

Modul únikovej cesty pre exteriérové žalúzie

Na stiahnutie

Nahoru