iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu
Žalúzie na oblúkové okná
Žalúzie K-design na oblúkové okná Bratislava
Žalúzie K-design na oblúkové okná Nitra
Žalúzie K-design na oblúkové okná Poprad
Žalúzie K-design na oblúkové okná Trenčín
Žalúzie K-design na oblúkové okná Zvolen
Žalúzie K-design na oblúkové okná Bratislava
Žalúzie K-design na oblúkové okná Žiar nad Hronom
Žalúzie K-design na oblúkové okná Banská Bystrica
Žalúzie K-design na oblúkové okná Trnava

Vnútorné žalúzie K-design

Lamela 25 mm
Oblúky
Palička +šnúra

Volajte

Neviete si rady?

Pomôžeme vám
Ksystem
hodnotenie: 5 - 63 hlasov

popis

Interiérové žalúzie K-design boli vyvinuté pre neustále sa rozrastajúci dopyt po horizontálnych žalúziách oblúkových tvarov. Ide o chránený úžitkový vzor č. 3380 spoločnosti K-system registrovaný na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Je to jediná žalúzia, ktorá má dizajnové vlastnosti žalúzie Isodesign®, ale vďaka svojmu tvaru a zloženiu sa dá ohýbať.

Žalúzie K-design sa vyrábajú v prevedení s ovládaním pomocou tyčky a šnúry. Horná lišta žalúzie dokonale splýva s rámom okna a zasklievacou lištou. Lamely je možné objednať v štandardnom, ale aj v celotieniacom prevedení. Celotieniace žalúzie po preklopení na jednu stranu vytvárajú kompaktnú tieniacu plochu. Tento efekt zapríčiňuje osobitný spôsob dierovania lamiel a hustejšie rebríčky s použitím väčšieho množstva lamiel.

Široké spektrum farieb lamiel a líšt, vrátane imitácií dreva, uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Máte oblúkové okná? Interiérové horizontálne žalúzie K-design sú pre vás tým najvhodnejším riešením.

Tento typ žalúzií nie je vhodný pre použitie v strešných oknách. Preklápanie štandardných interiérových žalúzií v strešných oknách má s narastajúcim sklonom zníženú účinnosť až o 50 % .

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.

Technické údaje

Horný profil žalúzie je vyrobený z extrudovaného hliníkového profilu s hrúbkou steny 1,3 mm, ktorý je farebne upravený vypaľovanou farbou. Spodný profil je pozinkovaný valcovaný plech s povrchovou úpravou vypaľovanou práškovou farbou.

Oblúky sú vyrábané na špeciálnom zariadení. Samotný rovný profil je pred ohnutím vyplnený ohybnou výstužou, ktorá podrží jeho tvar. Pri ohýbaní bežných profilov pre výrobu žalúzií by dochádzalo na profile k pnutiu a na vonkajšej strane oblúka by popraskali. Špeciálne tvarovaný profil žalúzií K-design však umožní bez problémov vyrobiť oblúky pravidelné s jedným polomerom, definované viac ako jedným polomerom alebo aj podľa šablóny úplne nepravidelné oblúky.

Pre prípad montáže žalúzií do okien s hĺbkou zasklievacej lišty menšou ako 18 mm sú k dispozícii 4 mm hrubé dištančné podložky, ktoré zabezpečujú správnu montáž. Rebríček žalúzií je vyrobený z polyesteru. Fixáciu žalúzie pri otvorení okna zabezpečuje silon s priemerom 0,75 mm, ktorý sa na spodnej časti okna upevňuje pomocou plastového fixačného kolíka alebo pomocou fixácie HD, ktorá je výhodná najmä pre jednoduché odklopenie žalúzie od okna pri umývaní okien. Pre montáž do dreveného okna je potrebné použiť špeciálne vruty do dreva.

Minimálny polomer/rádius oblúka v prevedení RAL 600 mm

Minimálny polomer/rádius oblúka v prevedení laminácia 1000 mm

Maximálne a minimálne rozmery

min. šírka 200 mm
max. šírka 2 800 mm
max. výška 3 000 mm
max. plocha 3 m2

Výška zväzku

Výška žalúzie Výška zloženého zväzku 25mm
500mm 45mm
1000mm 60mm
1500mm 70mm
2000mm 85mm
2500mm 100mm

Údržba

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov. Nie sú vhodné do vlhkého a prašného prostredia.Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí žalúzií. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej šnúry dochádzať ku nerovnomernému vyťahovaniu.

Z hľadiska použitia oblúkových žalúzií je treba mať na pamäti, že lamely oblúkových žalúzií je, tak ako pri ostatných atypických žalúziách, možné vytiahnuť len do výšky najnižšie položenej časti spodného profilu.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. V prípade ovládania paličkou a šnúrou sa lamely preklápajú otočením paličky a vyťahujú sa pomocou šnúry s automatickou brzdou. Odistenie a spustenie žalúzie sa uskutočňuje nasledovne:

1. Mierne potiahnite šnúru kolmo dole, tak aby sa šnúra v brzde odistila.

2. Napnutú šnúru presuňte čo najviac do stredu žalúzie.

3. Plynule uvoľňujte šnúru do želanej polohy žalúzie.

4. Po spustení žalúzie pootočením lamiel narovnajte prípadné nerovnako naklopené lamely.

 

Žalúzie vyťahujte vždy v otvorenej (vodorovnej) polohe lamiel. 1-2 x ročne odporúčame premazať vyťahovaciu šnúru silikónovým olejom alebo Indulonou a to tak, že žalúziu vytiahnite, na čisté ruky naneste trochu oleja a rukou jemne premažte šnúry.  Výrazne to predĺži životnosť šnúry.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdenie vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii ± 3 mm u interiérových žalúzií nie je chybou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.

Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Záručné podmienky

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové horizontálne žalúzie K-design vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku viditeľná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti


Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:

 • Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.

recenzia

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
* - povinné položky

Realizácie

Referencie - Siete proti hmyzu

Referencie - Siete proti hmyzu

Trnava a okolie

Trnava a okolie