Zvýšenie štandardu kvality okenných sietí K-system

Žiadna technická norma nestanovuje kvalitatívne prevedenie sietí proti hmyzu. Z uvedeného dôvodu sú na trhu dostupné okenné siete proti hmyzu v rozdielnych cenách, ale aj v rozdielnom kvalitatívnom prevedení:

- okenné siete z valcovaného plechu spájané PVC rohovníkom,

- okenné siete vyrobené z extrudovaného hliníkového profilu spájané vonkajším PVC rohovníkom,

- okenné siete vyrobené z extrudovaného hliníkového profilu spájané vnútorným PVC rohovníkom,

- okenné siete vyrobené z extrudovaného hliníkového profilu spájané vnútorným Al rohovníkom.

Okenné siete s vnútorným Al rohovníkom

Spoločnosť K-system od 1. 8. 2020 zvyšuje štandard okenných sietí nasledovne - pri výrobe okenných sietí typu Ideal a Supernova budú štandardne použité vnútorné hliníkové rohovníky. Takéto kvalitatívne prevedenie zabezpečuje trvácny rám s nerozoberateľným pevným rohovým spojením. Týmto krokom znížime riziko otvárania rohov na minimum a výsledkom kvality bude aj vypnutá sieťovina. Kvalitné rohové spojenie nám umožňuje výrobu atypických sietí proti hmyzu v tvare oblúka alebo šikminy. Súčasťou dodávky sietí proti hmyzu značky K-system je PVC kryt rohového spojenia, aby pri preprave nedošlo k deformácii rohu.

Fotogaléria

Okenné siete proti hmyzu K-system
Nahoru