iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volajte:
045 / 672 60 50
napíšte nám:
info@ksystem.eu
Volajte: 045 / 672 60 50  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu

Technológia práškovania kovov

Technológia práškovania kovov

Výrobky určené na práškovanie sa najskôr povešajú na dopravníky tak, aby nedošlo počas celého technologického procesu k dotyku výrobkov medzi sebou, ako aj výtoku pracovných médií a bolo zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu pri sušení. Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré majú vplyv na kvalitu práškovania je predúprava povrchu, ktorá pozostáva z nasledovných krokov:

  1. odmasťovanie- vykonáva sa ponorom vo vani so špeciálnym odmasťovacím roztokom,
  2. hrubý oplach vo vode - zabezpečuje zbavenie sa pozostatkov odmasťovacieho roztoku,
  3. jemný oplach demineralizovanej vode – voda zbavená minerálnych látok s hodnotou max. 25µS,
  4. pasivácia– vytvorí na Al výrobku jemný film, ktorý slúži proti korózii pod práškovou farbou,
  5. sušenie– prebieha vo vaňovej peci, kde teplota nesmie presiahnuť 120°C, aby nedošlo ku zníženiu protikoróznej vrstvy na výrobkoch.

Samotný proces práškovania odmastených a vysušených hliníkových výrobkov prebieha formou rovnomerného nanášania práškovej náterovej hmoty striekaním v elektrostatickom poli. Častice prášku sa elektricky nabijú, striekaný diel je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu vplyvom elektrostatických síl. Zárukou dodávky požadovaného odtieňa je skutočnosť, že pri výmene odtieňa RAL sú vždy riadne prečistené hadice, sacie trubice ako aj práškovacia pištoľ.

Po práškovaní nasleduje vytvrdzovací proces, pri ktorom v komorovej peci pri teplote 190°C +- 10°C dochádza k polymerizácii živicových zmesí obsiahnutých v práškovej farbe a jeho zliatí do homogénnej vrstvy. Časová náročnosť vytvrdzovania je daná druhom farby.

Pri procese chladenia dochádza k dokončeniu procesu povrchovej úpravy. Chladenie sa vykonáva postupne, aby sa zabránilo lokálnemu pnutiu materiálu a povrchovej vrstvy. Počas chladenia pracovníci vykonávajú vizuálnu kontrolu práškovaného materiálu – štruktúru materiálu, farebný odtieň, lesk a prípadné mechanické poškodenie materiálu.

Po vychladnutí a výstupnej kontrole kvality sú výrobky zabalené v zmysle požiadaviek zákazníka do stretch alebo bublinkovej fólie tak, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu pri jeho preprave. V prípade požiadaviek zákazníka je možné výrobky označiť samolepiacimi štítkami na nevzhľadných stranách výrobku alebo na baliacom materiáli.

 

Technické údaje o práškovaní kovov

Maximálne rozmery práškovaných výrobkov sú obmedzené veľkosťou odmasťovacej vane a vytvrdzovacej pece.

Prevedenie

Možnosť výberu farieb podľa vzorkovníka RAL.

 

Pozrite sa na cenník práškovania kovov.