Bambusové žalúzie 50mm

Hodnotenie: 5 - 51 hlasov

Hľadáte tieniacu techniku, ktorá urobí váš interiér výnimočným? Objednajte si interiérové horizontálne žalúzie z bambusu na mieru. Bambusové žalúzie sa montujú buď priamo na rám okna, do ostenia alebo na stenu ako atraktívny deliaci prvok interiérov.

Bambusové žalúzie 50mm
Bambusové žalúzie 50mm
Bambusové žalúzie 50mm

Máte atypické okná? K-system pre vás vyrobí na mieru aj atypické bambusové žalúzie. Tento luxusný doplnok je celkom netradičným tieniacim produktom jedinečného vzhľadu, ktorý výrazne ovplyvňuje interiér svojim dizajnom a kvalitou spracovania.

Prospekt Interiérové žalúzie na stiahnutie tu.

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záručné podmienky

K-system ponúka žalúzie z lisovaného bambusu v širokej ponuke farebných odtieňov. Bambusové lamely sú štvornásobne lakované s dvojitou UV ochranou, čo zaručuje dlhodobú stálosť farby. Vzhľadom na minimálnu vzdušnú nasiakavosť sú bambusové žalúzie vhodným riešením do každého priestoru, vrátane kúpeľní či bazénových miestností. Lamely žalúzií sú pevné, pružné, stálofarebné, odolné voči vode a slnečnému žiareniu, oproti dreveným sú však ľahšie a tenšie. K-system má v ponuke bambusové žalúzie so šírkou lamely 25 mm, ktoré je možné ovládať paličkou a šnúrkou alebo guľôčkovou retiazkou. Bambusové žalúzie so šírkou lamely 50 mm je možné ovládať šnúrou, paličkou alebo prostredníctvom motora. Na rozdiel od drevených lamiel je hrúbka bambusovej lamely iba 1,5 mm, čo podstatne znižuje výšku nábalu. Spodné a vrchné ukončenie žalúzie je riešené s použitím masívneho profilu. Všetky farebné časti žalúzie, vrátane rebríčkov a šnúr, sú farebne zladené s odtieňom použitých lamiel.

Lepidlo, ktoré sa používa pri výrobe bambusových lamiel spoločnosti K-system je Ureum Formaldehyd adhesive. Emisia formaldehydu z materiálu je 0,020-0,025 mg/m3, čo je hlboko pod limitom povoleným v Európe (0,120 mg/m3). 

 

Zmena tvaru lamely v závislosti na zmene teploty (pri 65 % vlhkosti z 20°C do 35°C za 4 hod)

dĺžka  +0,01 % šírka  +0,27 % hrúbka  +0,23 %

Zmena tvaru lamely pri ponorení do vody na 24 hod

dĺžka  +0,11 % šírka  +0,86 % hrúbka  +1,86 %

Výška paketu žalúzie v závislosti na výške žalúzie uvedená v mm

Paket = zložená (vytiahnutá žalúzia)

Výška žalúzie mm Šírka lamely 25 mm Šírka lamely 50 mm
500 90 105
750 110 120
1000 140 135
1250 160 150
1500 185 165
1750 210 180
2000 235 195
2250 255 210
2500 290 225
2750 315 240
3000 340 255

Maximálne a minimálne rozmery

  50 mm lamela
 Min. šírka 400 mm
 Max. šírka 2430 mm
 Max. výška 3000 mm
 Max. plocha 5 m2

Žalúzie sú určené do dohotovených interiérov.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Podľa výberu ovládania bambusové žalúzie vyťahujeme a lamely naklápame guľôčkovou retiazkou, šnúrou, paličkou alebo pri motorickom ovládaní prostredníctvom diaľkového alebo stenového ovládača (motorické ovládanie je možné iba pre lamely so šírkou 50 mm).  V prípade žalúzií ovládaných guľôčkovou retiazkou je potrebné za ovládaciu retiazku ťahať vždy popri okne v smere kolmom na horný nosník! Nedodržanie tohto postupu pri ovládaní môže mať za následok vyskočenie guľôčkovej retiazky z ovládacieho mechanizmu! V žiadnom prípade žalúziu ručne nenadvihujte. Spoločnosť K-system dodáva interiérové bambusové žalúzie vyrobené na mieru. Napriek tomu, že bambus je materiál vhodný aj do vlhkých priestorov ako (WC, kúpeľne, zimné záhrady), je nevyhnuté zabezpečiť dostatočné odvetrávanie týchto priestorov. Snažte sa zabezpečiť udržiavanie stálej vlhkosti a teploty vzduchu a vyvarujte sa vystaveniu žalúzií extrémnym hodnotám týchto veličín alebo ich razantnej zmene.

V prípade osadenia interiérových bambusových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdeniu vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii ± 3 mm u interiérových žalúzií nie je chybou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť.

 

Prach a hrubé nečistoty z lamiel odstráňte pomocou vysávača, suchej alebo navlhčenej handričky. V prípade postriekania lamiel tekutinou je potrebné ich okamžite utrieť, aby sa zabránilo vzniku škvŕn a vodných značiek.

V žiadnom prípade neošetrujte bambusové žalúzie pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, nakoľko by mohlo dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým ku znehodnoteniu žalúzie. Nemusíte byť vážne konzervatívny, aby ste vedeli oceniť hodnotu bambusového doplnku. Svojou prírodnou krásou bambus veľakrát prevyšuje a vyniká v porovnaní aj s tými najdrahšími drevinami. Jeho neutrálne tóny mu dodávajú eleganciu a schopnosť zosúladiť sa s každým zariadením interiéru. Pokiaľ sa o svoje bambusové žalúzie budete vhodne starať, odvďačia sa vám dlhou životnosťou. 

Pre dlhšiu životnosť a zachovanie farebnosti a vzoru bambusu odporúčame 2-3x ročne pretrieť vlhkou handričkou bez saponátu. Po uschnutí nastriekať tenkú vrstvu prípravku Pronto na nábytok, nechať  5 – 10 minút pôsobiť a zotrieť mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky. Ak je žalúzia umiestnená na okne s celodenným slnečným žiarením, odporúča sa oživiť farbu Prontom podľa potreby.

Dôležité upozornenie

Pre zachovanie tvarovej stálosti lamiel je nutné preklápať lamely žalúzií striedavo na jednu a druhú stranu a občas vytiahnuť lamely žalúzií do hornej polohy a nechať vytiahnuté niekoľko hodín .

Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

 • Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.
 • S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.
 • Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
 • Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.
 • Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Všeobecné záručné podmienky

Spoločnosť K-system dodáva interiérové bambusové žalúzie vyrobené na mieru. Žalúzie vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo vašom okolí.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku viditeľná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzenej variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:

a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma)
b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
f)     živelnej pohromy, nedostatočného vetrania a vysokej vlhkosti

Výrobca nezodpovedá za prípadné prasknutie skla okennej tabule vplyvom vzniku tepelného lomu. Na stavbách je potrebné rešpektovať tieto zásady:

 • Nezaťahovať interiérové a exteriérové tieniace prvky len čiastočne. Čiastočným zatienením sa zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pre kalené ESG sklo), ktoré je možné eliminovať oddialením tieniaceho zariadenia min. 6 cm od skla.
Nahoru