Exteriérové žalúzie

Výhodou exteriérových horizontálnych žalúzií je bezpochyby zamedzenie nežiaducemu prehrievaniu interiéru a možnosť plynulej regulácie svetla v interiéri. Ak zvažujete kúpu kvalitných exteriérových žalúzií pre Váš dom či inú stavbu, odporúčame Vám kontaktovať nás už pri príprave projektovej dokumentácie. Pripravíme pre Vás riešenie a dodáme exteriérové horizontálne žalúzie na mieru.

Žalúzie Diplomat C50

Exteriérové žalúzie Diplomat sú najstarší druh žalúzií, ktorý umožňuje plynulú reguláciu osvetlenia a zabraňuje prehrievaniu interiéru.

Žalúzie Prominent C80

Exteriérové horizontálne žalúzie umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie a odrážajú priame slnečné lúče.

Žalúzie Prominent Z90

Máte okná otočené na juh alebo juhozápad? Obávate sa prehrievania interiéru domu? Najúčinnejším zatienením sú vonkajšie žalúzie.

Žalúzie Prominent S90 a S75

Ad augusta 2012 sa nachádza v ponuke spoločnosti K-system aj absolútna novinka, a to exteriérová žalúzia s dizajnovou lamelou S-90. Vonkajšie žalúzie s lamelou S-90 v sebe spájajú výhody vonkajších žalúzií Z-90 a C-80. Lamela zaobleného tvaru je pre svoj elegantný tvar veľmi obľúbená najmä u architektov. Výhodou žalúzií s lamelou S je aj možnosť kombinácie týchto exteriérových žalúzií s exteriérovými roletami v rámci jedného objektu, nakoľko S-lamela ladí v zatvorenom stave s vonkajšími roletami a navíjacou garážovou bránou. Rovnako ako pri žalúzii Z-90 poskytujú žalúzie s lamelou S-90 účinnú ochranu interiérového zariadenia pred vyblednutím farieb, ochranu pred nežiadúcimi pohľadmi a umožňujú plynulú reguláciu prirodzeného osvetlenia a odrážanie priamych slnečných lúčov. To prináša úsporu nákladov spojených s klimatizáciou počas letného obdobia. Pri vybavení domu exteriérovými žalúziami táto ročná úspora predstavuje až 30 % nákladov spojených s klimatizáciou. Stiahnutá exteriérová žalúzia však v zimnom období prináša aj významné zlepšenie tepelnoizolačných parametrov okna. Ak teda zostane žalúzia cez noc stiahnutá, zabráni sa prechodu tepla a neželanému „vykurovaniu“ exteriéru. Hliníkové lamely vonkajších žalúzií Prominent S-90  je možné naklápať iba do jednej strany . Nový tvar lamely zvyšuje jej pevnosť a odolnosť voči vetru. Žalúzie s lamelou S sa v súčasnosti  radia k najpevnejším na trhu. Podobne ako žalúzie s lamelou Z, majú v spodnej časti S-lamely  zalisované polyamidové (PAD) tesnenie. Tvar lamely umožňuje, aby lamely na seba pri preklopení perfektne doliehali. Lamely sú zakončené hliníkovými kolíkmi a vedené v bočných vodiacich lištách, ktoré majú z oboch strán zalisované PAD tesnenie, čo zabraňuje hlučnosti žalúzií. Novinkou je možnosť objednať lamely nielen so štandardným rebríčkom ale za príplatok aj lamely s rebríčkom HAGOFIX® .  HAGOFIX® je  inovatívna technológia uchytávania lamiel do rebríčka exteriérových žalúzií, ktorá umožňuje ich dokonalé ukladanie, znižuje nábal žalúzie a podporuje dokonalé uzavretie lamiel. Rebríček HAGOFIX® sa okrem iného vyznačuje vysokou presnosťou roztečí a  stálosťou tvaru v každom počasí – minimálne zrmštenie, minimálna pružnosť. Ak uvažujete vybaviť svoj dom niektorým z typov vonkajších žalúzií , je potrebné vykonať stavebnú predprípravu podľa druhu zvolenej tieniacej techniky . To znamená, kontaktovať nás už v čase prípravy projektovej dokumentácie. Okrem finančných úspor pri znížených nákladoch na vykurovanie alebo naopak na klimatizáciu, bude stavba pôsobiť ako nerušený celok. Väčšinu druhov vonkajšieho tienenia je možno zabudovať už aj do jestvujúcich stavieb, treba však rátať s prípadným znížením svetlosti okien. Máme bohaté skúsenosti aj s riešením atypických exteriérových žalúzií a vieme pre Vás pripraviť riešenie na mieru.  Odporúčame Vám vhodný typ exteriérového tienenia v závislosti od Beaufortovej stupnice vetra a klasifikácie zaťaženia žalúzií vetrom podľa DIN EN 13659 a EN 1932. Technické údaje. Exteriérové žalúzie Prominent s lamelou S-90 je možné objednať so štandardným rebríčkom - žalúzie s minimom plastových častí alebo s rebríčkom HAGOFIX®. Žalúzie Prominent s lamelou S sú žalúzie s vnútornou konštrukciou od jedného z najväčších švajčiarskych výrobcov. Hliníkové lamely týchto žalúzií umožňujú  vzájomné prekrytie lamiel,  výsledkom čoho je dokonalé zatienenie. Lamely je možné naklápať iba do jednej strany. K rebríčku sú prichytené nerezovou spojkou. Lamela S má v spodnej časti zalisované polyamidové (PAD) tesnenie, ktoré slúži na zamedzenie hluku vydávaného dotykom lamiel medzi sebou. Lamely sú po stranách striedavo zakončené hliníkovým držiakom s oveľa vyššou životnosťou ako sú plastové držiaky. Hliníkové držiaky slúžia na presné a nehlučné vedenie lamiel vo vodiacich lištách. Vedenie lamiel v bočných vodiacich lištách je takisto odhlučnené PAD tesnením zalisovaným na oboch stranách lišty. Vyťahovacia páska a rebríčky sú vyrobené z textílií odolných voči UV žiareniu. Dôležitou súčasťou ceny motorických žalúzií sú aj  motory  a ovládacie príslušenstvo. Spoločnosť K-system vybavuje exteriérové žalúzie výhradne francúzskymi motormi značky  SOMFY s 5 ročnou zárukou . Viac informácií o motoroch Somfy ako aj o ovládaní žalúzií nájdete na  www.somfy.cz . SOMFY je najväčším svetovým výrobcom motorov.  Spoločnosť K-system už niekoľko rokov po sebe získala ocenenie  najväčší slovenský výrobca motorických žalúzií. Až 99 % všetkých exteriérových žalúzií odchádza z výrobného areálu v Žiari nad Hronom s motorom a ďalšími prvkami  komfortného  ovládania. Krycie plechy žalúzií  značky K-system sú vyrobené z kvalitného hliníkového plechu hrúbky 1,6 až 2 mm v závislosti od požiadaviek a odporúčame ich vždy povrchovo upraviť. Pri úprave práškovými farbami je vždy urobená chemická predúprava povrchu. Hliník podlieha oxidácií, v prípade použitia surového plechu, bez povrchovej úpravy, môže po čase zoxidovaná vrstva vplyvom vlhkosti začať stekať a vytvárať  šmuhy po fasáde. Táto závada nie je odstrániteľná! Kotviaci materiál  a jeho kvalita je nemenej dôležitou súčasťou exteriérovej žalúzie. Pri montáži používame výhradne certifikovaný spojovací a kotviaci materiál, ktorý je zárukou pevných spojov a kotvenia. Nosné 'U' (L)  konzoly, ktoré používame pri montáži sú vyrobené z kvalitnej zliatiny AlMgSi 0,5 tvarového prierezu čo im dáva vysokú tvarovú stálosť a potrebnú pevnosť. Maximálne a minimálne rozmery Druh ovládania Manuálne kľukou Motorom Motor skupina min. šírka 400 mm 600-700 mm - max. šírka 4 000 mm 4000 mm 9000 mm (max. 3 ks) max. výška 3 500 mm 4000 mm 4000 mm max. plocha 8 m 2 12 m 2 20 m 2 Používanie a údržba. Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Podľa výberu ovládania sa exteriérové žalúzie spúšťajú a vyťahujú pomocou kľuky umiestnenej na ráme okna, otáčaním doľava alebo doprava, v prípade motorických žalúzií prostredníctvom diaľkového ovládača alebo stenového spínača.  Krajné polohy žalúzií sú nastavené dorazom vo vnútri žalúzie. Všetky pohyblivé časti sú samomazné. Nepoužívajte žiadne mazacie tuky! Odolnosť žalúzií Prominent je testovaná do rýchlosti vetra 80 km/hod (22,2m/s). Pri väčšej rýchlosti vetra žalúzie vytiahnite do hornej polohy, elektromotorické žalúzie vybavené veterným snímačom budú automaticky vytiahnuté do hornej polohy. Na poškodenie žalúzií živelnou pohromou sa nevzťahuje záruka. Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii +- 10mm u exteriérových žalúzií nie je závadou. Prach a hrubé nečistoty z lamiel odstráňte pomocou vody s prídavkom saponátu. V žiadnom prípade neošetrujte exteriérové žalúzie pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, nakoľko by mohlo dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým ku znehodnoteniu žalúzie. V zimnom období sa neodporúča exteriérové žalúzie vyťahovať. Dôvodom je možné primrznutie spojov, spodného profilu o parapet následkom čoho môže byť pretrhnutie textílií, alebo iné poškodenie žalúzií. Preto vo vlastnom záujme prekontrolujte, či žalúzie nie sú primrznuté, alebo zaťažené snehom. Na poškodenie vplyvom primrznutí, alebo vplyvom preťaženia primrznutým snehom sa nevzťahuje záruka. V zimnom období sa odporúčajú vypnúť automatické systémy, výnimkou sú bezpečnostné systémy napr. napojenie na veterný senzor. Záruka a služby. Všeobecné záručné podmienky Spoločnosť K-system dodáva exteriérové horizontálne žalúzie vyrobené na mieru. Žalúzie Vám zamerajú a odborne namontujú nami vyškolení montážni pracovníci. Váš dopyt adresujeme najbližšej montážnej firme vo Vašom okolí. Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva. V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa. Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie. Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom: a)    nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma) b)    nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu c)    použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia) d)    prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie e)    zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku f)     živelnej pohromy

Zatepľovací polystyrén s U-profilom

Spoločnosť K-system má pre Vás jednoduché riešenie pre montáž vodiacich líšt exteriérových žalúzií do zateplenej fasády. Vzniku tepelných mostov v okolí rámov okien a dverí, kde sa montujú exteriérové žalúzie je možné zabrániť použitím originálnych roletových a žalúziových prekladov v kombinácii s doplnkovými okrajovými tehlami (tehly pre kapsu pre vloženie tepelnej izolácie) alebo nalepením  tepelno-izolačných sendvičov do ostení so zabudovanými vodiacimi lištami. Nové tepelno-izolačné podomietkové vedenie pre žalúzie je tepelne, technicky a opticky najlepšie riešenie skrytého vedenia bočnej vodiacej lišty pre vonkajšie žalúzie pre Vašu stavbu. Zatepľovacie polystyrény s U-profilom sú hrubé 30mm a sú použiteľné pre všetky typy okien – drevené, plastové, hliníkové, pre zimné záhrady aj pevné presklenia. Zatepľovacie polystyrény s U-profilom odporúčame objednať v čase realizácie zatepľovania fasády budovy. Potrebné informácie ako správne objednať zatepľovacie polystyrény s U-profilom a údaje pre pracovníkov, ktorí Vám realizujú zateplenie získate už v čase zamerania. Zabezpečíme Vám narezanie podľa individuálnych požiadaviek. Zatepľovací polystyrén. Zatepľovací polystyrén s U-profilom: 5 výhod použitia zatepľovacieho polystyrénu so štartovacím U profilom : Hotové na rozmer narezané zatepľovacie polystyrény stačí iba upevniť v ostení.  Po dokončení finálneho náteru fasády sú montované exteriérové žalúzie a vodiace lišty do pripraveného priestoru. Jednoduchá a rýchla montáž vonkajších žalúzií so zapustenými vodiacimi lištami v zatepľovanom ostení. Najlepšie tepelné, technické a vizuálne riešenie pre žalúzie v zateplenej fasáde. Zákazková výroba na požadovaný rozmer. Jednoduchosť demontáže žalúzií v prípade nevyhnutného servisného zásahu. Technické údaje. Technické údaje: Štartovací U profil je vyrobený z ohýbaného hliníkového plechu, ktorý je vložený do expandovaného polystyrénu. Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelným izolačným materiálom. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. Spôsobili to najmä jeho funkčné vlastnosti ako sú: vynikajúce izolačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, jednoduchá a bezpečná manipulácia, šetrnosť k životnému prostrediu, zvýšená požiarna odolnosť, úspora energetických nákladov, nevyžaduje špecifický typ omietky, jednoduchá montáž a opracovanie.   Súčiniteľ tepelnej vodivosti (max. W/m.K) 0,034 Napätie v tlaku pri 10% stlačení (min. kPa) 200 Nasiakavosť (max. %) 0 Reakcia na oheň E Parametre. Zatepľovacie polystyrény s U-profilom sú vyrobené na mieru.

Pomôžeme vám vybrať exteriérové žalúzie: BratislavaKošiceNitraPrievidzaPrešovŽiar nad HronomBanská Bystrica

Ako sa starať o žalúzie

Všeobecné informácie o tom, ako sa správne starať a používať vaše žalúzie.

Čítať viac