Archív článkov 2013

Školíme našich obchodných partnerov

Záleží nám na tom, aby zákazníci, ktorí si kupujú výrobky K-system mali od našich obchodných partnerov užitočné informácie.

Niekoľko prvých realizácií a zvýšený záujem zákazníkov o komfortné bezdrôtové technológie, ktoré navyše prinášajú úsporu energií, naštartovali v spoločnosti K-system spol. s r. o. sériu školení, o ktoré prejavili naši obchodní partneri veľký záujem. Dňa 10. 9. 2013 organizovala spoločnosť K-system pre svojich odberateľov prvé odborné školenie zamerané na systém IO - homecontrol®. Odborné školenie vykonávali pracovníci spoločnosti SOMFY.

Systém IO - homecontrol® bol vyvinutý spoločnosťou SOMFY  pre použitie v domácnostiach. Naštartoval revolúciu v automatizácii domácností vďaka svojej jednoduchosti, flexibilite a vysokej bezpečnosti. Na rozdiel od tzv. inteligentných elektroinštalácií nevyžaduje tento systém zvýšené nároky na kabeláž (práca a materiál) a centrálnu jednotku.

Aký úžitok majú zákazníci ak si objednajú IO - homecontrol®?

 1. Úspora obstarávacích nákladov - systém IO - homecontrol® vyžaduje iba prívod el. energie k motoru 230 V. Znižujú sa teda náklady na rozvody kabeláže medzi ovládacou jednotkou a zariadením v rámci domu.
 2. Úspora energetických nákladov v lete - pri dlhodobo vysokých teplotách nad 35°C sa odporúča kombinácia vonkajších žalúzií a klimatizácie. Pomocou slnečnej automatiky môžete v lete ovládať vonkajšie žalúzie v závislosti od úrovne slnečného svitu a tým udržať teplotu v interiéri až o 9°C prirodzenou cestou. Úspora nákladov spojených s klimatizáciou tak predstavuje reálne až 30%.  Súčasne vonkajšími žalúziami chránite aj nábytok a zariadenie interiéru pred poškodením slnečným žiarením.
 3. Úspora energetických nákladov v zime - v zime môžete napríklad vonkajšie rolety a žalúzie naprogramovať tak, že sa budú sťahovať za súmraku. Zabránite tak tepelným stratám a môžete ušetriť až 10 % nákladov na vykurovanie.
 4. Komfortné diaľkové ovládanie – možnosť tvorby individuálnych nastavení  (režimov) pre neobmedzené množstvo výrobkov v dosahu diaľkového ovládača v závislosti od času a individuálnych požiadaviek. Diaľkové ovládanie navyše poskytuje informácie o vykonaní povelov a stavu jednotlivých zariadení.
 5. Bezpečnosť pomocou kódovania – 100 % bezpečnosť, ktorá odrazí každý prípadný hackerský útok. Systémový kľúč na úrovni bankových transakcií je jedinečný pre každú inštaláciu.
 6. Možnosť rozširovania o ďalšie prvky  - kedykoľvek môžete do systému IO - homecontrol® pripojiť aj ďalšie zariadenia a ovládať svoje strešné okná, vstupné dvere, osvetlenie, bránu, klimatizáciu a kúrenie.
 7. Nízke obstarávacie náklady – pri porovnaní ceny štandardných motorov a ovládačov cena inteligentných motorov a ovládačov IO - homecontrol® je vyššia len o 10 – 20 % a oveľa nižšia ako zakúpenie inteligentného ovládacieho systému IBUS.
 8. 5 ročná záruka – spoločnosť Somfy poskytuje záručnú lehotu 5 rokov na všetky svoje výrobky – motory aj ovládače.
 9. Spoľahlivosť – pohony Somfy IO - homecontrol® vyhovujú európskym bezpečnostným normám. Už počas procesu výroby sú testované.
 10. Zákaznícky servis – naši montážni pracovníci a pracovníci siete našich montážnych partnerov sú odborne školení a v prípade potreby Vám operatívne pomôžu pri riešení akéhokoľvek problému. Aplikácia si vyžaduje profesionálne prvotné nastavenie a následné používanie a programovanie pre užívateľov je veľmi jednoduché.
 11. Pozrite si video, ako sa využíva IO - homecontrol v reálnom živote.

Asociácia IO - homecontrol®

IO - homecontrol® združuje predných dodávateľov a expertov v príslušných oboroch. Členovia asociácie sú špecializovaný na aplikácie pre obytný sektor a majú o ňom perfektné znalosti a skúsenosti. Len tak je možné zabezpečiť vzájomnú súčinnosť všetkých zariadení. Dôkazom je skutočnosť, že Somfy diaľkovým ovládačom môžete riadiť a monitorovať všetky IO - homecontrol® zariadenia v dome akejkoľvek obchodnej značky členov asociácie.

Zoznam členov asociácie IO - homecontrol®:

 1. Honeywell – globálny dodávateľ v sektoroch vykurovania a klimatizácie
 2. CIAT – predný európsky dodávateľ v oblasti výmeny tepla a vykurovania z obnoviteľných zdrojov energie a špecialista vo vykurovacích systémoch s tepelnými čerpadlami
 3. VELUX – predný dodávateľ strešných okien a doplnkov na okná
 4. NIKO – návrh a výroba špičkových osvetľovacích systémov
 5. OVERKIZ – OEM partner pre výrobcov zariadení pre domácnosti a komerčné budovy (HVAC, osvetlenie, otvorové výplne, riadiace systémy)
 6. SECUYOU – dodávateľ bezdrôtových uzamykacích systémov pre terasové a balkónové dvere a okná
 7. Groupe Atlantic – výrobca topných a ventilačných systémov, zariadenie pre ohrev vody, tepelných čerpadiel, solárnych systémov
 8. Windowmaster – predný dodávateľ riešení v oblasti prirodzeného vetrania
 9. SOMFY – tvorbca „HOME MOTION“ a najväčší svetový dodávateľ riešení pre motorické ovládanie otvorových výplní a slnečných slon – pohonov, riadiacich jednotiek a automatických systémov

Zoznam partnerov bol aktualizovaný k 1/2013. Viac informácií o aktuálnych partneroch nájdete na www.io-homecontrol.com.

Nedajte sa nachytať na nízku cenu a vysokú záruku!

V súčasnosti vnímame u spotrebiteľov všeobecnú tendenciu šetrenia. Najmä pri nákupe stavebných materiálov, býva  dôsledkom týchto „úspor“  vyššia energetická náročnosť budov. Veľmi pozitívne vnímame fakt, že množstvo zákazníkov, ktorí sa zaoberajú pri stavbe svojho domu problematikou do hĺbky, rastie. Znamená to, že pri výbere svojho dodávateľa stavajú na ručičky váh v porovnaní s cenou aj iné dôležité faktory.

Výsledky našich prieskumov ukazujú, že len odborník v danej oblasti dokáže zodpovedne porovnať dve ponuky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne. Existujú rozdiely v kvalite materiálov, rozdiely v kvalite montáže,  montážnych postupov ale aj technickom návrhu riešení. Preto odporúčame zákazníkom preveriť si všetky skutočnosti do hĺbky, aby neskôr neboli sklamaní. 

Na čo všetko by ste teda nemali zabudnúť pri výbere dodávateľa?

 1. V prípade, že Vám niekto ponúka vyššiu záručnú lehotu, žiadajte, aby Vám túto skutočnosť potvrdil písomne v Zmluve o dielo a predložil Vám Reklamačný poriadok. Súčasne si skontrolujte, či informácie od dodávateľa týkajúce sa záručného servisu sú v súlade s reklamačným poriadkom dodávateľa a žiadajte informácie na čo všetko sa záruka vzťahuje. Môže sa Vám totiž stať, že predĺžená záruka sa vzťahuje iba na opravu a dodanie nového dielu (materiálu) a prípadná finančne nákladná montáž a demontáž nie je predmetom predĺženej záruky. Za prácu a dopravu technika si teda budete musieť zaplatiť. Často to býva najvyššia položka z ceny za opravu.
 2. Len odborne zaškolení a výrobcom certifikovaní montážni a servisní pracovníci vo väčšine prípadov dokážu závadu odstrániť na mieste bez toho, aby Vám výrobok zo stavby demontovali s čím sú spojené mnohé nepríjemnosti a náklady navyše.
 3. Nedajte sa oklamať garanciami výrobcu. Uvedomte si, že ako zákazník ste v obchodnom vzťahu so svojim dodávateľom, ktorý Vám poskytuje záruku a nie s výrobcom.
 4. Osobne sa presvedčte, že predajca je znalý problematiky a disponuje množstvom vedomostí, ktoré sú zárukou správneho technického riešenia na mieru. Profesionálny predajca z oblasti tieniacej techniky ovláda nielen informácie o výhodách a použití produktu, ale aj základné stavebné vedomosti a informácie o možnom vzniku tepelných mostov súvisiacich s výberom nesprávneho typu ovládania či technického návrhu.
 5. Keďže vonkajšie tienenie je dlhodobou investíciou, je dôležité pamätať na prípadnú servisnú zmluvu a podmienky servisu. Predídete tak sklamaniu vyplývajúcemu z podmienok pre Vás neprijateľných. Často sa nahodením závratných cien dodávatelia zbavujú zodpovednosti za pozáručný servis.
 6. Pri výbere dodávateľa zvážte možné komplikácie spojené s dovozom zahraničných výrobkov. Lákavé cenovo zvýhodnené ponuky môžu neskôr priniesť komplikácie v podobe zdĺhavého servisu spojeného s prevozom servisovaného produktu tam a späť. Preto Vám jednoznačne odporúčame: „Kupujte slovenské výrobky!“.

Žalúzie K-system na Drevostavbe roka 2012

V dňoch 21. až 22. 3. 2013 prebehlo súťažné konanie odbornej komisie na výber „Drevostavby roka 2012“. Súťaž organizoval Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, sekcie drevostavieb, s cieľom podpory dreva ako domácej strategickej obnoviteľnej suroviny 21. storočia v stavebníctve a s cieľom propagácie popredných výrobcov drevostavieb.  Komisia bola navrhnutá z odborníkov – architektov a stavebných inžinierov, ktorí pôsobia v danej oblasti i v akademickej sfére, v zložení:

 • prof. Ing. Jozef Štefko, CSc. – predseda,
 • Ing. arch. Tatiana Pifková – architektka,
 • Ing. arch. Eva Teplanová – architektka,
 • Ing. arch. Ľubica Fabri – architektka,
 • Ing. arch. Lorant Krajcsovics, architekt,
 • Ing. Roman Soyka, PhD. – statik drevených konštrukcií.

Nominovaných bolo celkovo 8 návrhov realizovaných drevostavieb. Zvoleným kritériom súťaže bola  komplexná architektonická kvalita. Jedno z prvých dvoch miest získal Energeticky pasívny dom EcoCube od firmy ForDom.

Odborná komisia charakterizovala tento projekt nasledovne:

„Jednoduché geometrické línie a hmotové stvárnenie, logické dispozičné väzby, komplexné poňatie funkčného a materiálového prepojenia na exteriér. Bezkompromisné riešenie stavebného systému blízkej budúcnosti. Typový projekt realizovaný v štandarde pasívneho domu, striedme architektonické riešenie, čisté riešenie detailov, oproti vizualizácii však rušivo umiestnené zvody dažďovej vody. Typová prefabrikácia drevených stavieb v sebe skrýva ohromný potenciál kvality realizácie a hospodárnosti. Tento projekt je toho dôkazom. Dom má ale  potenciál na zlepšenie vo svojom architektonickom výraze.“

 

Vo Zvolene 27. 3. 2013

Zdroj: www.fordom.sk

Priepustnosť svetla podľa sieťovín

Ako prvý výrobca sietí proti hmyzu prinášame informáciu o kvalitatívnych vlastnostiach

Spoločnosť K-system ako líder na slovenskom trhu v oblasti tieniacej a protihmyzovej techniky aktívne spolupracuje s odborníkmi. Úspechom takejto spolupráce sú aj výsledky merania kvalitatívnych vlastností sieťovín, ktoré K-system používa pri výrobe sietí proti hmyzu. Merania prebehli počas mesiaca jún na Technickej univerzite vo Zvolene. Pod vedením doc. Ing. Jozefa Černeckého, CSc. z Katedry enviromentálnej techniky boli urobené overovacie merania zamerané na priepustnosť svetla cez vzorky sieťovín. Merania boli urobené podľa schémy priloženej v prílohe. Súčasne bola realizovaná aj bakalárska práca, v ktorej boli sledované vplyvy udržania a odovzdávania tepla v hmote sieťoviny.

K-system je výrobcom sietí proti hmyzu nielen s najdlhšou tradíciou výroby sietí na Slovensku ale v súčasnosti aj s najširšou ponukou sieťovín a prevedení. Kolekcia zahŕňa aj sieťoviny so špeciálnymi vlastnosťami dovážané z Kanady a Holandska. Tieto sieťoviny sú odlišné nielen hustotou oka a spôsobom tkania, ale aj zložením a farbou. Prvé merania na TU vo Zvolene boli zamerané na priepustnosť svetla.

V súčasnosti má spoločnosť K-system v ponuke tieto typy sieťovín:

 • štandard sivá a čierna – najpredávanejší typ sieťovín
 • Petscreen - zosilnená sieťovina s vyššou odolnosťou voči pazúrikom domácich miláčikov
 • hliníková sieťovina - kovová sieťovina odolná voči hlodavcom
 • Termoscreen 1 a Termoscreen 2 - špeciálne kanadské sieťoviny s vysokým tieniacim účinkom, odrážajú až 64 % slnečných lúčov
 • Termoscreen 2 – špeciálna kanadská sieťovina s vysokým tieniacim účinkom
 • plisovaná sieťovina sivá a čierna  – sieťovina dvoch rôznych šírok plisov dovážaná z Talianska určená špeciálne pre výrobu plisovaných okenných a dverových sietí má schopnosť zachytávať nečistoty, prach a peľ vo svojich záhyboch, čo ocenia najmä osoby s alergiou.

A tu sú už samotné výsledky merania:

Typ sieťoviny % priepustnosť svetla pri kolmom uhle natočenia
hliníková sieťovina 71,9 %
Štandardná sieťovina čierna 65,6 %
Petscreen 37,6 %
Termoscreen 1 34,6 %
Screen biely 18,2 %

Inšpirovali sme Vás? Kontaktujte nás TU a už  o krátky čas budete mať o jeden veľký problém menej.

Meranie priepustnosti svetla - výsledky na stiahnutie TU

Autor článku:  Kúdelová Andrea

Dátum: 23. 7. 2013

Návšteva pasívneho domu v Kittsee

Dňa 21. 2. 2013 sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia pasívneho domu v Kittsee. Vyskúšali sme ako funguje zdravá vnútorná klíma takéhoto domu. Spoločnosť K-system bola jedným z partnerov projektu Ing. Martina Duchoňa pri stavbe vzorového pasívneho domu.

Cieľom projektu bolo zapracovať a zhodnotiť všetky poznatky o energeticky nízkonákladovej prevádzke a plne rešpektovať zásady trvalo udržateľnej výstavby.  Aj preto sa na dobu 2 rokov tento dom stal vzorovým domom, kde si môžu návštevníci v reálnej prevádzke vyskúšať, ako sa dá žiť v takomto type domu.

Pred samotným vstupom do domu nás upútala tabuľka pri dverách,  ktorá hovorí o tom, že tento dom bol certifikovaný ako pasívny dom inštitútom Passivhaus institut Darmstadt.  Aj keď sa na Slovensku hovorí veľa o nízkoenergetických a pasívnych domoch, vzorový dom v Kittsee je skutočne zatiaľ jediným, ktorý aj získal osvedčenie, že je pasívny a to uznávanou inštitúciou. Dom je prispôsobený pre obývanie 4 člennou rodinou. Preto v čase našej návštevy  došlo k intenzívnemu vyhriatiu domu vďaka zúčastneným partnerom. Inteligentná rekuperačná jednotka tak mala možnosť predviesť svoju výkonnosť. Pocit súkromia na našej partnerskej párty zabezpečovali exteriérové žalúzie Prominent Z-90 značky K-system. Svetlá, žalúzie – to všetko funguje na povel podľa požiadaviek užívateľa prostredníctvom inteligentného systému Egon a moderných dizajnových ovládačov.

Na prvý pohľad dom nijako nie je odlišný od okolitej zástavby. Dom má dve podlažia a je postavaný tak, aby bol v maximálnej miere využitý každý priestor. Nenájdete v ňom žiadne veľké chodby, no každá izba a každé zariadenie má svoje opodstatnenie rovnako ako jej umiestnenie. Zariadenie domu je moderné a jednoduché s jedinečnými dekoráciami dizajnérky Denisy Hrbáňovej. Mňa osobne zaujalo tienidlo na lampu vyrobené z PVC fliaš. No aj obrazy visiace na stene v piatich izbách mali svoje čaro. Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že každá izba má na posteli iný typ matrace, takže návštevník, ktorý má záujem si otestovať bývanie v tomto dome si môže vybrať lôžko, kde sa bude cítiť ako doma.

Čo dodať na záver? V dome sme sa cítili príjemne a to nielen vďaka príjemnej spoločnosti. Aj výklad autora projektu o tom, aké technológie boli pri stavbe tohto domu využité bol zaujímavý.  Presvedčte sa osobne o tom, že pasívny dom sa prispôsobuje vašim potrebám a netreba mať z neho obavy. Navyše ušetríte na prevádzkových nákladoch a to sa v dnešnej dobe skutočne oplatí. Ak Vám časová zaneprázdnenosť neumožňuje osobnú návštevu, môžete realizovať online návštevu teraz a TU.

IEPD Kittsee certifikovaný Passivhaus Inštitútom v Darmstadte

Certifikát na stiahnutie tu

Autor článku:  Kúdelová Andrea

Dátum: 19. 02.2013

 

Svetová novinka - kolekcia vertikálnych lamiel DINAH

K-system je  prvým dodávateľom  na svete, ktorý ponúka svojim zákazníkom novú kolekciu vertikálnych lamiel DINAH s jedinečným tlačeným vzorom v rôznych farbách. Možno práve 37 ročný umelec Samsam Bubbleman, ktorý sa už 20 rokov venuje tvorbe bublín, bol inšpiráciou pre tvorbu látky s týmto jedinečným dizajnom. Lesklá mydlová bublina vznášajúca sa vo vzduchu je jeden z mnohých zázrakov prírody.  Nie je náhoda, že pri tvorbe dizajnu tejto látky autor preniesol motív bublín na rovnako lesklú látku, ktorá sa podobá saténu. Bublina ako motív  je prejavom skrytej rovnováhy tlakových a medzimolekulových síl. Slávny Angličan lord Kelvin raz povedal: "Vyfúknite si mydlovú bublinu a pozorujte ju. Môžete ju skúma  celý život a vždy vám ponúkne nové prekvapenia."

Aj my veríme, že touto kolekciou príjemne prekvapíme nielen architektonickú verejnosť  ale aj zákazníkov, ktorí túžia po dekoračnom závese moderných farieb - čierna, biela, zlatá a strieborná. Presvedčte sa osobne o výnimočnosti tejto kolekcie a objednajte si vertikálne žalúzie s látkou z kolekcie DINAH.

Kontaktujte nás ihneď:

Štúdio  telefón e-mail
Banská Bystrica 048/4156601 info.bb@ksystem.eu
Bratislava 02/44461349 infoba@ksystem.eu
Košice 055/7997441 info.ke@ksystem.eu
Nitra 037/7930181 info.nr@ksystem.eu
Prešov 0918/341843 info.po@ksystem.eu
Prievidza 0918/530134 info.pd@ksystem.eu
Žiar nad Hronom 045/6940401 info.zh@ksystem.eu

Autor článku:  Kúdelová Andrea

Dátum: 3. 9.2012

Vyskúšajte si pohodlné bývanie v pasívnom dome

Spoločnosť K-system je partnerom výstavby energeticky pasívneho domu v Kittsee. O tom, že výstavba takéhoto domu bola naozaj rýchla máme k dispozícii jedno zaujímavé video zo stavby energeticky pasívneho domu v Kittsee, v ktorom si bývanie budete môcť vyskúšať napríklad aj vy. Energeticky certifikovaný pasívny dom je totiž prístupný všetkým záujemcom, ktorí si budú chcieť vyskúšať pasívne bývanie v pasívnom dome. Zároveň ide o referenčnú stavbu s najvyššou úrovňou kvality stavebného prevedenia a materiálov, ktorú potvrdí certifikáciou Inštitút pre pasívne domy v Darmstadte.

V nasledujúcich 3 rokoch budú môcť záujemcovia stráviť v dome pár dní, počas ktorých si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať plnohodnotné bývanie v pasívnom dome a spoznať účinky exteriérového tienenia počas horúčavy na vlastnej koži. Testovací pasívny dom je situovaný v rakúskej obci Kittsee, vzdialenej len niekoľko kilometrov od Bratislavy. Je navrhnutý pre trvalé
bývanie 4- až 5- člennej rodiny tak, aby okrem komfortného bývania zabezpečil aj možnosť relaxácie. Presvedčte sa o účinkoch exteriérového tienenia a postavte si svoj dom s tieniacou technikou K-system.

V prípade záujmu o spoluprácu s projekčnou kanceláriou alebo v prípade záujmu o pobyt v tomto dome kontaktujte:

Greenstudio s.r.o
Ventúrska 14,
811 01 Bratislava
Slovenská republika
+421 948 199 888
info@greenstudio.sk

Video zo stavby energeticky pasívneho domu v Kittsee.

Autor článku:  Kúdelová Andrea

Dátum: 7. 8.2012

 

Ako sa starať o žalúzie

Všeobecné informácie o tom, ako sa správne starať a používať vaše žalúzie.

Čítať viac