Poradca

Ako sa starať o žalúzie

Tieniaca technika slúži k zatieneniu, nie zatemneniu a nemá priame zabezpečovacie účinky. Je určená do dohotovených interiérov a exteriérov. Z dráhy chodu žalúzií a roliet odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu, alebo naopak vytiahnutiu. Dodržiavanie návodov na použitie a údržbu je základným predpokladom dlhodobej spoľahlivosti a funkčnosti výrobkov.

Ak máte záujem zistiť ako sa starať o konkrétny druh produktu, môžete sa o ňom dočítať viac po kliknutí na produkt v nasledujúcom zozname.

Zoznam produktov:

Žalúzie Rolety Siete Markízy Závesy a panelové steny
Basic Design Roletožalúzia Ideal Terasové markízy Strapcové závesy
Bambusové žalúzie Klasické textilné rolety Supernova Topline Panelové steny
Bella Kazetové rolety Plisované okenné POS Swingline Glydea
Drevené žalúzie Rímske rolety Plisované dverové PDS Ecoline  
Vertikálne žalúzie Rolo Basic Nobarrier Novoline  
K-design Rolo Profi PS AL X-line  
Lux Plissé   Pevné markízy  
Diplomat 50 Duette plisse   Pergoly  
Prominent Z-90 Silhouette      
Prominent C-80 Facette      
Diplomat 50 ext. Manhattan      
         

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre motoricky poháňanú tieniacu techniku

  1. Výrobca motorov Somfy odporúča, aby minimálne jedno ovládacie miesto bolo v blízkosti zariadenia s motorovým pohonom  alebo ich skupiny.
  2. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s pevne inštalovanými ovládačmi. Diaľkové ovládače odložte mimo dosah detí.
  3. Núdzové ovládanie používajte iba pri odpojení napätia.
  4. V priebehu pohybu motoricky poháňaného zariadenia zabezpečte, aby sa žiadna z prítomných osôb nepriblížila skôr, dokým pohonný systém nebude “ v kľude“.
  5. Pokiaľ sa v blízkosti vykonáva nejaká údržba (napr. čistenie okien), odpojte pohon od napájania.
  6. Systém často kontrolujte, aby ste včas odhalili akúkoľvek nezrovnalosť alebo známku opotrebovania. Jednotku s motorovým pohonom nepoužívajte ak vyžaduje opravu alebo nastavenie.
  7. Tieto zariadenia nie sú určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami  alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ neboli o používaní zariadenia poučené.
  8. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.

Elektropríslušenstvo

Návody na používanie a údržbu elektropríslušenstva nájdete na stránke Somfy.sk.

Nahoru